Hem

Styrningen av vården


Som förvaltningsforskare är jag engagerad i frågan om ansvarsfördelningen mellan stat, region och kommuner samt särskilt frågor om styrning och ledning inom hälso- och sjukvården.


På DN Debatt (2021-01-10) samt i andra sammanhang argumenterar jag för att det behövs en kombination av stärkt statlig samordning, styrning och tillsyn och regional decentralisering för stärkta professioner och patienter framöver. Läs artikeln.

Andra aktuella inlägg i denna debatt:

- Intervju i Sydsvenskan 2021-09-19. Läs.

- Kapitel om Sveriges kommuner och regioner i ny antologi, med titeln "Vad händer nu? Välfärden efter Corona" Läs mer.

- Artikel i Statsvetenskaplig tidskrift om lärdomar från pandemin. Läs mer.

- Panelsamtal om framtidens sjukvård med Folkhälsodalen 26 april 2021. Se här.

- Intervju i Sydsvenska dagbladet 20 sep 2021

- Medverkar i panel vid Nationella vårdkompetensrådets konferens 24/9

Välkommen!

Jag heter Louise och är förvaltningsforskare vid Lunds universitet samt föreläsare, författare och fristående krönikör i Sydsvenska Dagbladet. Jag leder dessutom det tvärvetenskapliga Institute for Public Affairs vid Lunds universitet (INSPA).


Min forskning finansieras av Forte och mina forskningsintressen är främst tillit, organisationskultur, ledarskap och utvärdering, med särskilt fokus på offentlig sektor.


År 2017-2019 arbetade jag som forskningsledare i den statliga utredningen Tillitsdelegationen, där jag även var redaktör för en forskningsantologi (SOU 2018:38).

 Mina senaste böcker:

  • "Tillitsbaserat ledarskap - från pinnräknande till samskapande" (Komlitt, 2021). Läs mer....
  • "Tillit och omdöme - perspektiv på tillitsbaserad styrning" (antologi vid Studentlitteratur, 2021) Läs mer...

Filosoficirkeln i Lund


Den 5 oktober skulle jag ha talat på Filosoficirkeln i Lund, som är ett samarbete mellan Folkuniversitetet och Lunds universitet. Föreläsningen är flyttad till den 22 februari 2022, pga restriktionerna under pandemin. Välkomna! Mitt tema är "Sjukvården efter pandemin - den svenska förvaltningsmodellen 2.0?"

Böcker


Ny bok i tillitsbaserat ledarskap för chefer i offentlig sektor

Den 5 augusti 2021 släpptes min nya bok "Tillitsbaserat ledarskap - från pinnräknande till samskapande". Det är en forskningsbaserad ledarskapsbok med konkreta råd till dig som vill arbeta tillitsbaserat, för att stärka medarbetare och klienter. Den riktas särskilt till offentlig sektor. I augusti 2020 släpptes en arbetsbok i samma ämne.

Se innehållsförteckning

Beställ här.


Ny forskningsantologi om tillit, omdöme och demokrati

Den 1 november 2021 släpps en ny bok där vi är tolv forskare (varav nio professorer) som beskriver olika teoretiska perspektiv på tillitsbaserad styrning. Jag är redaktör och boken ges ut av Studentlitteratur. De medverkande representerar ämnen som filosofi, statsvetenskap, sociologi, nationalekonomi och juridik. Läs mer om boken...

Den 26 november kl 10.00-12.00 har vi ett öppet webbinarium där fem av forskarna talar kring sina kapitel. LAnmäl dig här...


Nytt kapitel om samverkan mellan forskning och statliga utredningar

I april 2021 släpptes en antologi där jag skriver om samverkan mellan Tillitsdelegationen och forskarsamhället år 2017-2018. Redovisar resultatet från en enkät och resonerar kring förutsättningar för att kunna bevara forskningens oberoende och integritet inom ramen för denna typ av samverkan. Läs mer om boken "Humanvetenskapernas verkningar" här. 


Bok om vägar till en god kultur i offentlig sektor ur ett tillitsperspektiv

Utgår i denna bok från kritiken mot modernt värdegrundsarbete och diskuterar vad ett alternativ skulle kunna innebära. Skiljer mellan kulturens slutna och öppna rum, där det slutna rummet bland annat är de rättsliga principer som uttrycks i våra grundlagar. Det är viktigt att alla offentligt anställda känner till och respekterar dessa. Läs mer här.