Hem

Välkommen!


Jag är filosofie doktor och docent i organisation och ledning (företagsekonomi) vid Lunds universitet. Min forskning handlar framför allt om organisationsförändring, kultur, professioner och uppföljning. Särskilt intresserar jag mig för tillit och tillitsbaserad styrning. År 2017-2019 var jag forskningsledare i regeringens utredning Tillitsdelegationen. Där utvecklade jag bl a ett teoretiskt ramverk med vägledande principer. Ansvarade även för för tolv forskarledda försöksverksamheter och en antologi (SOU 2018:38). Utredningen verkade för ökat handlingsutrymme för medarbetare och medborgare i offentlig sektor. Jag är även fristående krönikör i Sydsvenska dagbladet och talare. Min forskning sträcker sig över 15 år tillbaka i tid och den finns publicerad i såväl internationella journaler som svenska böcker. Jag har även haft ledande positioner i såväl privat som offentlig sektor, exempelvis som internationell marknadschef och som strategisk rådgivare. 


English summary


I korthet

  • Filosofie doktor, docent och universitetslektor i organisation och ledning, på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Forskningsprojekt 2019-2022 om värderingar och etik i offentlig sektor, finansierat av Forte.
  • Leder Akademins tillitsnätverk som är en idéburen fortsättning på Tillitsdelegationens arbete.
  • Fristående föreläsare
  • Fristående krönikör i Sydsvenska Dagbladet
  • Ledamot i regeringens insynsråd vid Skolinspektionen och i flera expertgrupper
  • Leder nätverket Tillitståget, en grupp på Facebook som delar exempel på tillitsbaserad styrning i praktiken.

Ny bok om organisationskultur!


När vi arbetar tillitsbaserat behöver vi bli mer uppmärksamma på hur organisationskulturen utvecklas. En viktig del av detta är det professionella omdömet, dvs professionernas förmåga att väga olika mål och intressen mot varandra på ett bra sätt. I denna bok beskriver jag vägar till en god organisationskultur ur ett tillitsperspektiv. Särskild vikt läggs vid tillit, lärande och etik. Enligt boken behöver vi arbeta med dessa frågor på ganska radikalt annorlunda sätt än de metoder vi har sett vid traditionellt värdegrundsarbete. Boken kan beställas här.


Presentationer framöver i urval

(Mer info kommer)


11-14/8: Presentation på forskningskonferensen Nopsa i Reykjavik

7/10: Presentation på Stora chefsdagarna, Stockholm

25/11: Presentation på konferensen "Ledarskap i den stora omställningen", arrangerad av Dagens Medicin.


Presentationer nyligen i urval


11/3: Presentation på Regionala utvecklingsdagen 2020, Region Skåne

21/1: Presentation på konferensen Mötesplats välfärdsteknologi & e-hälsa

12/11: Presentation på Kvalitetsmässan - om tillit, förenklingsforum och Akademins tillitsnätverk

24/10: Presentation på SACO Högskolepolitiskt forum om akademisk frihet och tystnadskultur

27/9: Presentation på Socialchefsdagarna i Umeå

Krönikor och andra texter


20/4: Sydsvenskan / krönika / "Politikerna måste lämna skyttegravarna i marknadsfrågan"

30/3: Sydsvenskan / krönika / "Människor hjälper varandra som aldrig förr"

9/3: Sydsvenskan / krönika / "Oron är alltid någon annans"

1/3: Ny bok! "Vägar till en god kultur: Tillit, lärande och etik"

17/2: Sydsvenskan / krönika / "Plats på äldreboende blott en dröm för många"

27/1: Sydsvenskan / krönika / "Viljan att söka lösningar tillsammans är samhällets guld"

7/1: Sydsvenskan / krönika / Riggade rekryteringar ett dolt skandalfält

29/12: Dagens Nyheter / debattartikel / "Offentliga sektorn måste utvecklas nära medborgarna"

16/12: Sydsvenskan / krönika / "Störst av allt är öppenheten"

1/12: Boksläpp, upplaga 2 av "Tillit - en ledningsfilosofi för framtidens offentliga sektor"

25/11: Sydsvenskan / Krönika / ”Hitta armlängds avstånd i kommunpolitiken”

8/11: Perspektiv i Dagens Samhälle: "Att leda med tillit får inte bli blomsterspråk"

16/10: Ny bok! "Ett mänskligare arbetsliv - samlade krönikor för samtal om framtiden"

30/9: Forskningsrapport om tillitsbaserad uppföljning publicerad i Tillitsdelegationens rapportserie.

19/8: Forskningsrapport om kultur och värdegrundsarbete publicerad i Tillitsdelegationens rapportserie.

Fler krönikor här.


Intervjuer i urval


11/3: Dagens Nyheter: "Så uppstår en tystnadskultur - och så kan den brytas"

14/11: Ingenjören: "Var tredje akademiker vågar inte framföra kritik"

24/10: Dagens Nyheter om Åklagarmyndigheten

22/10: SACO-podden "Hotet mot den akademiska friheten"

8/7: Ekonomihögskolan vid Lunds universitet / intervju / "Lundaforskare tar plats i Skolinspektionens insynsråd"

6/6: Sveriges Radio P1 / intervju / "Människans mått: Förskolan, tilliten och kvaliteten"

30/5: Sveriges Radio P1 / intervju / "Människans mått: NPM nu och i framtiden"


Kontakt

Twitter: @bringselius

E-post: louise@bringselius.se