Hem

Välkommen!


Brinner du också för att skapa team, organisationer och samhällen med gott ledarskap och hög tillit?


Under många år har jag arbetat med dessa frågor i rollen som forskare, men också i ledande positioner i privat och offentlig sektor, bl a som marknadschef i ett IT-bolag, forskningsledare på Tillitsdelegationen (regeringskansliet) och en del av HR-ledningsgruppen vid en av Sveriges största regioner.


Jag är docent i organisation och ledning och forskar och skriver i detta ämne, främst utifrån en roll som Research Fellow vid Handelshögskolan i Stockholm. Dessutom är jag verksam som inspirationstalare och leder workshops. Mina böcker är flitigt använda i både privat och offentlig sektor och jag är även aktiv samhällsdebattör och kolumnist på Sydsvenska dagbladet. Följ mig gärna på Linkedin.


Louise

Fråga forskaren, juni 2023

Om psykologisk trygghet. Lyssna här.


Livslångt lärande-podden, juni 2023

Om tillit och lärande. Lyssna här.


Digitalt samarbetepodden, feb. 2023

Om distansarbete och tillit. Lyssna här.


Agila HR-podden: dec. 2022

Om politisk styrning. Lyssna här.


Fråga forskaren, feb. 2021

Om tillitsbaserad styrning och ledning. Lyssna här.


Nya publikationer

Bok om psykologisk trygghet -
vägar ut ur tystnadskulturen

Hösten 2023 kommer jag ut med en ny bok vid Volante förlag. Ämnet är psykologisk trygghet.

Läs mer om den och förbeställ här.


Kapitel på engelska om tillitsreformen

Jag bidrar med ett kapitel i den nya antologin "Handbook on Strategic Public Management", utgiven vid Edward Elgar.

Läs mer om boken här.


Forskningsartikel om de svenska och danska tillitsreformerna

I en forskningsjournal kommer snart en artikel som den danska forskaren Tina Öllgard Bentzen och jag har författat tillsammans. Vi jämför där de svenska och danska tillitsreformerna. Länk kommer.


Bok om styrning för politiker

År 2022 kom jag ut med en ny bok vid Komlitt förlag, denna gång med titeln "Att verka med och för tillit som politiker". Här förklaras innebörden av tillitsbaserad styrning kortfattat.

Läs mer om boken här.

Debatt

Obs: maila mig gärna om du vill ha tillgång till en låst text.


Kolumn: "Artificiell intelligens blottar vikten av mänskligt omdöme"

Sydsvenska dagbladet, 21 augusti 2023. Läs mer.


Kolumn: "Det är så här demokratin kan kullkastas"

Sydsvenska dagbladet, 31 juli 2023. Läs mer.


Kolumn: "Svensk krisledning är som en orkester med många dirigenter"

Sydsvenska dagbladet, 10 juli 2023. Läs mer.


Kolumn: "Näringslivet har blivit blekt och opersonligt"

Sydsvenska dagbladet, 19 juni 2023. Läs mer.


Kolumn: "Ser Sverige att vi har något unikt?"

Sydsvenska dagbladet, 29 maj 2023. Läs mer.


Kolumn: "Arbetslivet håller på att förändras i grunden - och det är välkommet"

Sydsvenska dagbladet, 8 maj 2023. Läs mer.


Kolumn: "Med utökat tjänstemannaansvar riktas ljuset fel"

Sydsvenska Dagbladet, 17 april 2023. Läs mer.


Kolumn: "Hur tar huvudmännen - departement, politiska nämnder och bolagsstyrelser - ansvar för ledarskapet?"

Sydsvenska Dagbladet, 27 mars 2023. Läs mer.


Intervju: "Chefer måste våga erkänna sina misstag"

Dagens Nyheter, 6 mars 2023. Läs mer.


Kolumn: "Vi måste förenkla mer i förvaltningen"

Sydsvenska dagbladet, 6 mars 2023. Läs mer.


Debatt: "Tystnadskulturen kväver tilliten på våra arbetsplatser"

Dagens Nyheter, 14 februari 2023. Läs mer.


Debatt: Om den nya produktivitetskommissionen, ihop med Karl Wennberg

Dagens Industri, 31 januari 2023. Läs mer.


Debatt: "Tillit skapar en förvaltning värd att lita på"

Dagens Samhälle, 1 februari 2023. Läs mer.


Debatt: "Forskarvärldens slutenhet hot mot akademin"

Tidningen Curie, 17 januari 2023. Läs mer.


Fler inlägg finns här.

Kom, lyssna & prata

13 november 2023

Konferens med Ledarna LPT


21-23 november 2023

Kvalitetsmässan 2023

Medverkar på fem pass vid Kvalitetsmässan.

Se program för information.


24-25 jan. 2024

Lösningar för offentlig sektor

Keynote. Läs mer.


Prisutdelning - årets talare 2023

Stolt att meddela att jag har vunnit tävlingen "MySpeaker of the Year 2013" i kategorin ledarskap! Fick totalt 15 000 röster från hela lander. Arrangör är talarförmedlingen MySpeaker, som jag samarbetar med. Bland vinnarna i övriga kategorier märks bland annat Fredrik Reinfeldt och Renata Chlumska. Läs mer här.

Podcasts