Hem

Välkommen!


Här kan du läsa om mitt arbete som talare, forskare, författare och samhällsdebattör. Exempelvis finner du mina kolumner från Sydsvenska dagbladet under Debatt. Jag är filosofie doktor, docent och unversitetslektor i organisation och ledning (företagsekonomi) vid Lunds universitet. I den rollen ägnar jag mig åt forskning och undervisning och jag leder även en samverkansplattform vid namn Institute for Public Affairs (INSPA). Delar min tid mellan akademin och populärvetenskaplig verksamhet i eget bolag. Jag har haft ledande roller i både privat och offentlig sektor. År 2017-2019 var jag forskningsledare i den statliga utredningen Tillitsdelegationen.

Louise Bringselius

Anmälan nyhetsbrev

Kolumner och andra debattinlägg

Obs: maila mig gärna om du vill ha tillgång till en låst text.


Kolumn: "Kreativiteten dör när allt handlar om bedömning"

Sydsvenska dagbladet, 21 nov. 2022. Läs mer.


Kolumn: "Regionerna arbetar med föråldrade ledarskapsteorier"

Sydsvenska dagbladet, 31 okt. 2022. Läs mer.


Kolumn: "I Sverige kommer det största hotet mot akademin inifrån"

Sydsvenska dagbladet, 10 okt. 2022. Läs mer.


Kolumn: "Den politiska saktfärdigheten beror till stor del på oviljan att samarbeta"

Sydsvenska dagbladet, 29 aug. 2022. Läs mer.


Kolumn: "Vi behöver se ett entreprenörskap vid skrivborden i staten"

Sydsvenska dagbladet, 8 aug. 2022. Läs mer.


Kolumn: "Sätt ljuset på region- och kommunpolitiken i valrörelsen"

Sydsvenska dagbladet, 18 juli 2022. Läs mer.


Kolumn: "När arbetstempot ökar blir ledigheten viktigare än någonstin"

Sydsvenska dagbladet, 27 juni 2022. Läs mer.


Kolumn: "Enligt studien ses politiken nu främst som en splittrande kraft"

Sydsvenska dagbladet, 7 juni 2022. Läs mer.


Kolumn: "Kvinnor tenderar att granskas och bedömas hårdare än män - även i politiken"

Sydsvenska dagbladet, 16 maj 2022. Läs mer.


Böcker och bokkapitel

Ny forskningsantologi om tillit och omdöme

I denna bok ger tolv forskare olika teoretiska perspektiv på tillitsbaserad styrning. Boken riktar sig primärt till forskare och studenter. De medverkande representerar ämnen som filosofi, statsvetenskap, sociologi, nationalekonomi och juridik. Läs mer. 

Den 26 november hade vi ett webbinarium där fem av forskarna talade kring sina kapitel. Se filmen här.

Ny bok för politiker om styrning och ledarskap

"Att verka med och för tillit som politiker"
Läs mer och förhandsbeställ här.


Kapitel i antologi:

"Tillitsbaserad styrning - till demokratins försvar"
I: Antologin "Vändpunkt - till demokratins försvar" (Fores, 2022). Läs här.


Kapitel i ny bok om lärdomar från pandemin - ihop med Bo Rothstein

På initiativ av bl a SSR har det getts ut en ny antologi om välfärden efter corona. Bo Rothstein och jag bidrar med ett kapitel om SKR. Läs mer.


Ny bok i tillitsbaserat ledarskap

Hösten 2021 släpptes min bok "Tillitsbaserat ledarskap - från pinnräknande till samskapande". Den har blivit väldigt uppskattad och fått stor spridning. Här får du konkreta råd med grund i forskning. Läs mer och beställ här.


Tips!

14 december 2022 kl 12.00

Att samverka som forskare

Webbinarium på svenska med och för forskare om forskningskommunikation och samhällsdebatt. Länk med info i LU:s kalendarium.


7 februari 2023

Framtidens ledarskap i akademin

Keynote på konferens för chefer vid universitet och högskolor. Länk med info här.


November 2022:

Agila HR-podden om min nya bok för politiker

Länk kommer snart.

Filmer och podcasts

28 oktober 2022:

Samtal om offentligt ledarskap i Fredagsmagasinet

Medverkar tillsammans med Anders Kompass, Janna Valik och prof Vilhelm Persson. Länk delas här när det publicerats.


September 2022:

Tillit och kommunikation - presentation och samtal

Webbinarium ihop med forskaren Charlotte Simonsson och kommunikationsdirektör Gabriella Hahr Werkmäster (Skellefteå kommun). Se här.


Juni 2022:

Fredagsmagasinet om demokrati och medborgarskap

Ett nytt avsnitt av programmet Fredagsmagasinet vid Lunds universitet publicerades den 1 juni. Jag samtalar där med Jonna Bornemark, Roland Paulsen och Magnus Adenskog om medborgarskap och demokrati. Länk finns här.