Hem

Hej!


Välkommen till min sida. Här kan du läsa om mitt mer utåtriktade arbete som talare, författare, samhällsdebattör samt strategisk rådgivare. Exempelvis finner du mina kolumner från Sydsvenska dagbladet här. Jag är filosofie doktor, docent och lektor i organisation och ledning (företagsekonomi) vid Lunds universitet. I den rollen ägnar jag mig åt forskning och undervisning och jag leder även en samverkansplattform vid namn Institute for Public Affairs (INSPA). Delar min tid mellan akademin och min egen verksamhet. Jag har en bakgrund som bland annat marknadschef på ett IT-bolag och strategisk rådgivare i HR-ledningsgruppen i en av Sveriges största regioner. År 2017-2019 var jag också forskningsledare i den statliga utredningen Tillitsdelegationen. Följ mig gärna på Twitter och LinkedIn för tätare uppdateringar.


Louise Bringselius

Ny bok:

"Att verka med och för tillit som politiker"
Komlitt förlag. Läs mer och förhandsbeställ här.


Kapitel i antologi:

"Tillitsbaserad styrning - till demokratins försvar"
I: Antologin "Vändpunkt - till demokratins försvar" (Fores, 2022). Läs här.


Kolumn: "Den politiska saktfärdigheten beror till stor del på oviljan att samarbeta"

Sydsvenska dagbladet, 29 aug. 2022. Läs mer.


Kolumn: "Vi behöver se ett entreprenörskap vid skrivborden i staten"

Sydsvenska dagbladet, 8 aug. 2022. Läs mer.


Kolumn: "Sätt ljuset på region- och kommunpolitiken i valrörelsen"

Sydsvenska dagbladet, 18 juli 2022. Läs mer.


Kolumn: "När arbetstempot ökar blir ledigheten viktigare än någonstin"

Sydsvenska dagbladet, 27 juni 2022. Läs mer.


Kolumn: "Enligt studien ses politiken nu främst som en splittrande kraft"

Sydsvenska dagbladet, 7 juni 2022. Läs mer.


Kolumn: "Kvinnor tenderar att granskas och bedömas hårdare än män - även i politiken"

Sydsvenska dagbladet, 16 maj 2022. Läs mer.


Artikel på DN Debatt om Sveriges kommuner och regioner (SKR) och det kommunala självstyret

Den 25 mars 2022 hade professor Bo Rothstein och jag en gemensam artikel på DN Debatt där vi resonerade kring problemen med SKR och hur det finns en risk att SKR snarare försvagar än stärker det kommunala självstyret och samarbetet mellan kommuner/regioner och regering. Läs mer.


Kapitel i ny bok om lärdomar från pandemin - ihop med Bo Rothstein

På initiativ av bl a SSR har det getts ut en ny antologi om välfärden efter corona. Bo Rothstein och jag bidrar med ett kapitel om SKR. Läs mer.


Ny bok i tillitsbaserat ledarskap för chefer i offentlig sektor

Den 5 augusti 2021 släpptes min bok "Tillitsbaserat ledarskap - från pinnräknande till samskapande". Det är en forskningsbaserad ledarskapsbok med konkreta råd till dig som vill arbeta tillitsbaserat, för att stärka medarbetare och klienter. Den riktas särskilt till offentlig sektor. I augusti 2020 släpptes en arbetsbok i samma ämne. Läs mer och beställ här.


Ny forskningsantologi om tillit, omdöme och demokrati

Oktober 2021 släpptes en ny antologi där jag är redaktör. I boken beskriver tolv forskare (varav nio professorer) olika teoretiska perspektiv på tillitsbaserad styrning. Boken ges ut av Studentlitteratur och riktas primärt till forskare och studenter. De medverkande representerar ämnen som filosofi, statsvetenskap, sociologi, nationalekonomi och juridik. Läs mer. 

Den 26 november hade vi ett webbinarium där fem av forskarna talade kring sina kapitel. Se filmen här.


28 september 2022:

Talare på konferensen Personal & chef

Den 28 september talar jag på konferensen Personal & Chef på Kistamässan. Se program mm här.


September 2022:

Tillit och kommunikation - presentation och samtal

Webbinarium ihop med forskaren Charlotte Simonsson och kommunikationsdirektör Gabriella Hahr Werkmäster (Skellefteå kommun). Se här.


Juni 2022:

Fredagsmagasinet om demokrati och medborgarskap

Ett nytt avsnitt av programmet Fredagsmagasinet vid Lunds universitet publicerades den 1 juni. Jag samtalar där med Jonna Bornemark, Roland Paulsen och Magnus Adenskog om medborgarskap och demokrati. Länk finns här.