Hem

Välkommen!Jag heter Louise och arbetar som forskare, krönikör och föreläsare. Som organisationsvetare har jag ett stort intresse för tankar och moden i samhälle, politik och organisationer. Särskilt brinner jag för ett gott arbetsliv i offentlig sektor - ett arbetsliv där människor kan må bra och tillsammans finna mening och glädje i sitt uppdrag gentemot samhället. Min forskning sträcker sig över 15 år tillbaka i tid och jag är publicerad i såväl internationella journaler som svenska böcker. Jag har även haft ledande positioner i såväl privat sektor (IT-branschen) som offentlig sektor (region).


År 2017-2019 var jag oberoende forskningsledare i den statliga utredningen Tillitsdelegationen på halvtid (med uppehåll hösten 2018). Utredningen verkade för ökat handlingsutrymme för medarbetare i offentlig sektor. Dess främjande uppdrag är nu avslutat. Jag ansvarade för utveckling av ramverk, vägledande principer och definitioner samt för tolv forskarledda försöksverksamheter i uppdraget i välfärdssektorn. I uppdraget i staten publicerade jag två rapporter som vidareutvecklade ramverket med fokus på kulturbyggande och uppföljning.


English summary


I korthet


  • Filosofie doktor, docent och universitetslektor i organisation och ledning, på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Forskningsprojekt 2019-2022 om värderingar och etik i offentlig sektor, finansierat av Forte.
  • Leder Akademins tillitsnätverk
  • Fristående föreläsare
  • Fristående krönikör i Sydsvenska Dagbladet
  • Ledamot i regeringens insynsråd vid Skolinspektionen
  • Ledamot i styrgruppen för tankesmedjan Vård och vetenskap, med ansvar för fokusgrupp kring styrning och ledning
  • Ledamot i flera expertgrupper, bl a Expertgruppen för biståndsanalys och Centrum för praktisk filosofi vid Södertörns högskola.

Ny bok om organisationskultur!

När vi arbetar tillitsbaserat behöver vi bli mer uppmärksamma på hur organisationskulturen utvecklas. En viktig del av detta är det professionella omdömet, dvs professionernas förmåga att väga olika mål och intressen mot varandra på ett bra sätt. I denna bok beskriver jag vägar till en god organisationskultur ur ett tillitsperspektiv. Särskild vikt läggs vid tillit, lärande och etik. Jag menar att vi behöver arbeta med dessa frågor på ganska radikalt annorlunda sätt än de metoder vi har sett vid traditionellt värdegrundsarbete i organisationer. Boken kan beställas här.


Webbföreläsningar

Efterfrågan på mina föreläsningar är stor. Samtidigt behöver jag frigöra mer tid för min forskning. Under våren börjar jag därför erbjuda webbutbildningar och webbaserade föreläsningar som ett alternativ till personliga föreläsningar på plats. Teman: kultur och värdegrundsarbete, uppföljning och tillsyn, organisationsförändring, ledarskap och tillitsbaserad styrning.


Presentationer framöver i urval

(Nedan endast konferenser med öppen anmälan)


11/3: Talar på Regionala utvecklingsdagen 2020, Region Skåne

23/4: Talar på Vetenskapsfestivalen i Göteborg.

28/4: Talar på Stora chefsdagarna, Stockholm

7/4: Talar på Filosoficirkeln i Lund. Tema:

Imitation och kunskapsnonchalans? Strategiskt beslutsfattande i organisationer.

xx/5: Bokrelease med öppen föreläsning, Lund (exakt datum ej klart)

6/5: Talar på konferensen "Växa eller krympa?" i Luleå, arrangerad av Norrbottens kommuner.

12/5: Talar på konferens med Socialstyrelsen/Skolverket kring tidiga insatser för barn och unga (nytt regeringsuppdrag). Info kommer.

11-14/8: Talar på forskningskonferensen Nopsa i Reykjavik

23/9: Talar på konferensen "Ledarskap i den stora omställningen", arrangerad av Dagens Medicin.


Presentationer nyligen i urval

21/1: Talade på konferensen Mötesplats välfärdsteknologi & e-hälsa, om tillitsbaserad styrning och ledning som förutsättning för innovation och teknisk utveckling

12/11: Talade på Kvalitetsmässan om tillit, förenklingsforum och Akademins tillitsnätverk

24/10: Talade på SACO Högskolepolitiskt forum om akademisk frihet och tystnadskultur

10/10: Panelsamtal vid överlämnande av Tillitsdelegationens betänkande om tillit i staten.

27/9: Talade på Socialchefsdagarna i Umeå


Senaste texterna


27/1: Sydsvenskan / krönika / "Viljan att söka lösningar tillsammans är samhällets guld"

7/1: Sydsvenskan / krönika / Riggade rekryteringar ett dolt skandalfält

29/12: Dagens Nyheter / debattartikel / "Offentliga sektorn måste utvecklas nära medborgarna"

16/12: Sydsvenskan / krönika / "Störst av allt är öppenheten"

1/12: Boksläpp, upplaga 2 av "Tillit - en ledningsfilosofi för framtidens offentliga sektor"

25/11: Sydsvenskan / Krönika / ”Hitta armlängds avstånd i kommunpolitiken”

8/11: Perspektiv i Dagens Samhälle: "Att leda med tillit får inte bli blomsterspråk"

16/10: Ny bok! "Ett mänskligare arbetsliv - samlade krönikor för samtal om framtiden."

30/9: Forskningsrapport om tillitsbaserad uppföljning publicerad i Tillitsdelegationens rapportserie.

19/8: Forskningsrapport om kultur och värdegrundsarbete publicerad i Tillitsdelegationens rapportserie.


Intervjuer i urval

14/11: Ingenjören: "Var tredje akademiker vågar inte framföra kritik"

24/10: Dagens Nyheter om Åklagarmyndigheten

22/10: SACO-podden "Hotet mot den akademiska friheten"

8/7: Ekonomihögskolan vid Lunds universitet / intervju / "Lundaforskare tar plats i Skolinspektionens insynsråd"

6/6: Sveriges Radio P1 / intervju / "Människans mått: Förskolan, tilliten och kvaliteten"

30/5: Sveriges Radio P1 / intervju / "Människans mått: NPM nu och i framtiden"


Kontakt

Twitter: @bringselius

E-post: louise@bringselius.se


Krönikor & intervjuer


Sedan september 2019 skriver jag krönikor på ledarsidan i Sydsvenskan var tredje vecka. Här samlar jag mina krönikor, men också en del intervjuer, debattartiklar, mm.

Böcker & forskning


I november 2018 släpptes boken "Tillit - en ledningsfilosofi för framtidens offentliga sektor". Fler böcker är på gång. Här samlas böcker,  bokkapitel, rapporter och vissa forskningsartiklar.

Presentationer


I mån av tid talar jag på konferenser,  i ledningsgrupper, mm: Vanliga teman är tillitsbaserad styrning och ledning, trender i samhälle och förvaltning, organisationsförändring, kultur och värdegrundsarbete samt utvärdering. Samtliga föreläsningar utgår från egen och andras forskning och de kombineras ofta med en gemensam diskussion.