Hem

Välkommen!Jag heter Louise och arbetar som forskare, krönikör och föreläsare. Som organisationsvetare har jag ett stort intresse för tankar och moden i samhälle, politik och organisationer. Särskilt brinner jag för ett gott arbetsliv i offentlig sektor - ett arbetsliv där människor kan må bra och tillsammans finna mening och glädje i sitt uppdrag gentemot samhället. Min forskning sträcker sig över 15 år tillbaka i tid och jag är publicerad i såväl internationella journaler som svenska böcker. Jag har även haft ledande positioner i såväl privat sektor (IT-branschen) som offentlig sektor (region).


År 2017-2019 var jag oberoende forskningsledare i den statliga utredningen Tillitsdelegationen på halvtid (med uppehåll hösten 2018). Utredningen verkade för ökat handlingsutrymme för medarbetare i offentlig sektor. Dess främjande uppdrag är nu avslutat. Jag ansvarade för utveckling av ramverk, vägledande principer och definitioner samt för tolv forskarledda försöksverksamheter i uppdraget i välfärdssektorn. I uppdraget i staten publicerade jag två rapporter som vidareutvecklade ramverket med fokus på kulturbyggande och uppföljning.


English summary


I korthet


  • Filosofie doktor, docent och universitetslektor i organisation och ledning, på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Forskningsprojekt 2019-2022 om värderingar och etik i offentlig sektor, finansierat av Forte.
  • Leder Akademins tillitsnätverk
  • Fristående föreläsare
  • Fristående krönikör i Sydsvenska Dagbladet
  • Ledamot i regeringens insynsråd vid Skolinspektionen
  • Ledamot i flera expertgrupper, bl a Expertgruppen för biståndsanalys och Centrum för praktisk filosofi vid Södertörns högskola.

Webbföreläsningar

Efterfrågan på mina föreläsningar är stor. Samtidigt behöver jag frigöra mer tid för min forskning. Under våren börjar jag därför erbjuda webbutbildningar och webbaserade föreläsningar som ett alternativ till personliga föreläsningar på plats. Teman: kultur och värdegrundsarbete, uppföljning och tillsyn, organisationsförändring, ledarskap och tillitsbaserad styrning.


Närmast framöver

21/1: Talar på konferensen Mötesplats välfärdsteknologi & e-hälsa, Stockholm

28/1: Talar på "Akademikernes skolekonferanse" i Oslo

April: Min nya bok "Vägar till en god organisationskultur" släpps vid Komlitt Förlag.

7/4: Talar på Filosoficirkeln i Lund. Tema:

Imitation och kunskapsnonchalans? Strategiskt beslutsfattande i organisationer.

23/4: Talar på Vetenskapsfestivalen i Göteborg.

11-14/8: Talar på forskningskonferensen Nopsa i Reykjavik


Hänt 2019 i urval

27/11: Talade på Statskontoret om antikorruptions-arbete

11/12: Talade på Idrottens ledarskapssymposium 2019 (Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna)

12/11: Talade på Kvalitetsmässan

24/10: Talade på SACO Högskolepolitiskt forum

10/10: Panelsamtal vid överlämnande av Tillitsdelegationens betänkande.

27/9: Talade på Socialchefsdagarna i Umeå

23/9 Talade på konferensen Ledning och styrning i framtidens kommun 2019, Stockholm

24/5: Talade på nordisk konferens i Oslo om den statliga revisionen, på temat etisk revision

23/5: Nytt forskningsanslag från Forte för perioden 2019-2022.


Senaste texterna

7/1: Sydsvenskan / krönika / Riggade rekryteringar ett dolt skandalfält

29/12: Dagens Nyheter / debattartikel / "Offentliga sektorn måste utvecklas nära medborgarna"

16/12: Sydsvenskan / krönika / "Störst av allt är öppenheten"

1/12: Boksläpp, upplaga 2 av "Tillit - en ledningsfilosofi för framtidens offentliga sektor"

25/11: Sydsvenskan / Krönika / ”Hitta armlängds avstånd i kommunpolitiken”

8/11: Perspektiv i Dagens Samhälle: "Att leda med tillit får inte bli blomsterspråk"

16/10: Ny bok! "Ett mänskligare arbetsliv - samlade krönikor för samtal om framtiden."

30/9: Forskningsrapport om tillitsbaserad uppföljning publicerad i Tillitsdelegationens rapportserie.

19/8: Forskningsrapport om kultur och värdegrundsarbete publicerad i Tillitsdelegationens rapportserie.


Intervjuer i urval

14/11: Ingenjören: "Var tredje akademiker vågar inte framföra kritik"

24/10: Dagens Nyheter om Åklagarmyndigheten

22/10: SACO-podden "Hotet mot den akademiska friheten"

8/7: Ekonomihögskolan vid Lunds universitet / intervju / "Lundaforskare tar plats i Skolinspektionens insynsråd"

6/6: Sveriges Radio P1 / intervju / "Människans mått: Förskolan, tilliten och kvaliteten"

30/5: Sveriges Radio P1 / intervju / "Människans mått: NPM nu och i framtiden"


Kontakt

Twitter: @bringselius

E-post: louise@bringselius.se


Krönikor & intervjuer


Sedan september 2019 skriver jag krönikor på ledarsidan i Sydsvenskan var tredje vecka. Här samlar jag mina krönikor, men också en del intervjuer, debattartiklar, mm.

Böcker & forskning


I november 2018 släpptes boken "Tillit - en ledningsfilosofi för framtidens offentliga sektor". Fler böcker är på gång. Här samlas böcker,  bokkapitel, rapporter och vissa forskningsartiklar.

Presentationer


I mån av tid talar jag på konferenser,  i ledningsgrupper, mm: Vanliga teman är tillitsbaserad styrning och ledning, trender i samhälle och förvaltning, organisationsförändring, kultur och värdegrundsarbete samt utvärdering. Samtliga föreläsningar utgår från egen och andras forskning och de kombineras ofta med en gemensam diskussion.