Hem

Välkommen!


På denna sida kan du följa mina publikationer och läsa en del av mina inlägg i samhällsdebatten. Jag är filosofie doktor, docent och universitetslektor i organisation och ledning (företagsekonomi) vid Lunds universitet samt föreläsare och författare. Jag leder även det tvärvetenskapliga forskningsinstitutet Lund University Institute for Public Affairs.

Min forskning är finansierad av Forte. Den fokuserar främst på tillit och tillitsbaserad styrning, men jag skriver även om organisationskultur, ledarskap och utvärdering, ofta med fokus på offentlig sektor. År 2017-2019 var jag forskningsledare i Tillitsdelegationen (finansdepartementet). Där utvecklade jag ett teoretiskt ramverk med vägledande principer samt ansvarade för för tolv forskarledda försöksverksamheter och en antologi (SOU 2018:38).

I augusti 2021 släpptes min nya bok "Tillitsbaserat ledarskap - från pinnräknande till samskapande". Den riktas i första hand till chefer i offentlig sektor och visar hur du som chef kan bygga tillit genom att arbeta med relationer, styrning och strukturer. Den kan beställas bl a här.


I november 2021 släpper jag en ny antologi om tillit och omdöme, tillsammans med elva forskarkollegor från olika lärosäten i Sverige. Läs mer hos Studentlitteratur.

Styrningen av vården


Som förvaltningsforskare har jag engagerat mig i frågan om styrningen av vården. På DN Debatt den 10 januari 2021 argumenterar jag för att det behövs en kombination av stärkt statlig samordning, styrning och tillsyn och regional decentralisering för stärkta professioner och patienter. Läs artikeln.

Andra aktuella inlägg i denna debatt:

- Kapitel om Sveriges kommuner och regioner i ny antologi, med titeln "Vad händer nu? Välfärden efter Corona" Läs mer.

- Artikel i Statsvetenskaplig tidskrift om lärdomar från pandemin. Läs mer.

- Panelsamtal om framtidens sjukvård med Folkhälsodalen 26 april 2021. Se här.

- Intervju i Sydsvenska dagbladet 20 sep 2021

Medverkar i panel vid Nationella vårdkompetensrådets konferens 24/9

Filosoficirkeln i Lund


Den 5 oktober skulle jag ha talat på Filosoficirkeln i Lund, som är ett samarbete mellan Folkuniversitetet och Lunds universitet. Föreläsningen är flyttad till den 22 februari 2022, pga restriktionerna under pandemin. Välkomna! Mitt tema är "Sjukvården efter pandemin - den svenska förvaltningsmodellen 2.0?"

Böcker


Ny bok i tillitsbaserat ledarskap för chefer i offentlig sektor

Den 5 augusti 2021 släpptes min nya bok "Tillitsbaserat ledarskap - från pinnräknande till samskapande". Det är en forskningsbaserad ledarskapsbok med konkreta råd till dig som vill arbeta tillitsbaserat, för att stärka medarbetare och klienter. Den riktas särskilt till offentlig sektor. I augusti 2020 släpptes en arbetsbok i samma ämne.

Se innehållsförteckning

Beställ här.


Kommande forskningsbok om tillit, omdöme och demokrati

Hösten 2021 släpps en ny bok av Studentlitteratur, som jag är redaktör för. Temat är tillit och omdöme i offentlig sektor. Här ger elva forskare sina perspektiv på tillitsbaserad styrning. De kommer från bl a filosofi, statsvetenskap, sociologi, nationalekonomi och juridik. Läs mer om de medverkande här


Nytt kapitel om samverkan mellan forskning och statliga utredningar

I april 2021 släpps en antologi där jag skriver om samverkan mellan Tillitsdelegationen och forskarsamhället år 2017-2018. Redovisar resultatet från en enkät och resonerar kring förutsättningar för att kunna bevara forskningens oberoende och integritet inom ramen för denna typ av samverkan. Läs mer om boken "Humanvetenskapernas verkningar" här. 


Bok om vägar till en god kultur i offentlig sektor ur ett tillitsperspektiv

Utgår i denna bok från kritiken mot modernt värdegrundsarbete och diskuterar vad ett alternativ skulle kunna innebära. Skiljer mellan kulturens slutna och öppna rum, där det slutna rummet bland annat är de rättsliga principer som uttrycks i våra grundlagar. Det är viktigt att alla offentligt anställda känner till och respekterar dessa. Läs mer här.