Hem

Välkommen!


Jag är filosofie doktor, docent och lektor i organisation och ledning (företagsekonomi) vid Lunds universitet samt föreläsare och författare. Leder leder det nybildade forskningsinstitutet Lund University Institute for Public Affairs - en tvärvetenskaplig samarbetsplattform för policynära forskning och dialog om offentlig sektor. Jag är även fristående krönikör i Sydsvenska dagbladet.

      Min forskning är finansierad av Forte. Den fokuserar främst på tillit och tillitsbaserad styrning, men jag skriver även om organisationskultur, ledarskap och utvärdering, med särskilt fokus på offentlig sektor. År 2017-2019 var jag forskningsledare i Tillitsdelegationen (finansdeparte-mentet). Där utvecklade jag ett teoretiskt ramverk med vägledande principer samt ansvarade för för tolv forskarledda försöksverksamheter och en antologi (SOU 2018:38).

Böcker


Ny bok i tillitsbaserat ledarskap

Juni 2020 släpptes en ny arbetsbok om tillitsbaserat ledarskap, som kan beställas nu vid Komlitt Förlag. I augusti 2021 släpps en teoribok i samma ämne.

Förbeställ här.

Ny antologi om tillit, omdöme och demokrati

Hösten 2021 släpps en ny bok av Studentlitteratur, som jag är redaktör för. Temat är tillit och omdöme i offentlig sektor. Här ger elva forskare sina perspektiv på tillitsbaserad styrning. De kommer från bl a filosofi, statsvetenskap, sociologi, nationalekonomi och juridik. Läs mer om de medverkande här

Nytt kapitel om samverkan mellan forskning och statliga utredningar

I april 2021 släpps en antologi där jag skriver om samverkan mellan Tillitsdelegationen och forskarsamhället år 2017-2018. Redovisar resultatet från en enkät och resonerar kring förutsättningar för att kunna bevara forskningens oberoende och integritet inom ramen för denna typ av samverkan. Läs mer om boken "Humanvetenskapernas verkningar" här. 

Bok om vägar till en god kultur i offentlig sektor ur ett tillitsperspektiv

Utgår i denna bok från kritiken mot modernt värdegrundsarbete och diskuterar vad ett alternativ skulle kunna innebära. Skiljer mellan kulturens slutna och öppna rum, där det slutna rummet bland annat är de rättsliga principer som uttrycks i våra grundlagar. Det är viktigt att alla offentligt anställda känner till och respekterar dessa. Läs mer här.

Kolumner och debattartiklar


5/7: Sydsvenskan / krönika / "Medborgares krav på direktinflytande förändrar demokratins spelregler"

14/6: Sydsvenskan / krönika / "Bakom tystnadskulturen kan det dölja sig ökad öppenhet"

24/5: Sydsvenskan / krönika / "Det offentliga uppdraget vet inga organisationsgränser"

3/5: Sydsvenskan / krönika / "Dagens vaccinmoralism riskerar att slå tillbaka"

Om äldres rätt att välja vaccin.

12/4: Sydsvenskan / krönika / "Både personuppgifter och känslor tillhör människors privatliv"

Sluta göra anspråk på människors känslor och värderingar vid chefsdagar, utvecklingssamtal och ledarskapsutbildningar.

1/3: Sydsvenskan / krönika / "Ålder avgör inte vår inlärningsförmåga"

Det finns en myt om att äldre skulle ha svårare att lära nytt, t ex lära nya språk. Den används för att förminska äldre och för att legitimera diskriminering. Men erfarenhet är sällan en belastning. Sverige behöver bli bättre på att se ålder som en tillgång.

10/2: Dagens Nyheter / debattartikel / "Så kan staten ta större ansvar för styrning av vården"

Det är inte realistiskt med ett totalt förstatligande av vården. I stället behöver vi söka en lösning där ansvaret för vissa delar flyttas till staten, medan det i övrigt sker en ökad delegering till patienter och medarbetare. Staten bör bl a ansvars för digital infrastruktur, läkemedelslistor, beredskapslager och biobanker. Tillsynen av vården behöver också stärkas.

8/2: Sydsvenskan / krönika / "Forskare får aldrig bli maktens marionetter"

Många försöker idag att styra forskningen. Det sker genom kollegiala strukturer och bedömningar och genom regeringens styrning, men det finns också tydliga tecken på att forskare förtalas och misstänkliggörs när de framför obekväma sanningar. Men forskare får aldrig bli maktens marionetter.

18/1: Sydsvenskan / krönika / "Sveriges strategi för högspecialiserad vård haltar. Vårdkvalitet drivs av mycket mer än erfarenhet."

Ny forskning visar att mindre än hälften av alla komplikationer vid prostataoperationer beror på bristande erfarenhet hos kirurgen. I stället är det andra egenskaper och omständigheter som bidrar till resultaten. Därför haltar Sveriges strategi för högspecialiserade vård - en strategi som bygger på koncentration och tävling.

28/12: Sydsvenskan / krönika / "Det nya året inleds med en välkommen nyhumanism" 

Ingenjörskonst har präglat det svenska samhällets syn på organisationser under många decennier. Nu inser man allt mer att det mänskliga är organisationens största tillgång och därför behöver värnas och vårdas och att människor tar ansvar i krisen.


Fler krönikor finns här.