Hem

Välkommen!


Jag är filosofie doktor och docent i organisation och ledning (företagsekonomi) vid Lunds universitet, med inriktning mot offentlig sektor. Jag leder också det nybildade forskningsinstitutet Lund University Institute for Public Affairs, som är en tvärvetenskaplig samarbetsplattform för policynära forskning om offentlig sektor (mer information kommer).

  Min forskning handlar om tillit, organisationskultur, ledarskap, professionellt inflytande, styrning, revision och uppföljning. Framför allt är jag specialiserad inom tillitsbaserad styrning och ledning. År 2017-2019 var jag forskningsledare i regeringens utredning Tillitsdelegationen. Där utvecklade jag bl a ett teoretiskt ramverk med vägledande principer. Ansvarade även för för tolv forskarledda försöksverksamheter och en antologi (SOU 2018:38). Utredningen verkade för ökat handlingsutrymme för medborgare och medarbetare i offentlig sektor. Mina publikationer finns i såväl internationella journaler som svenska böcker. Jag har även haft ledande positioner i både privat och offentlig sektor. Politiskt oberoende.

 

English summary


I korthet

  • Filosofie doktor, docent och universitetslektor i organisation och ledning, på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Forskningsprojekt 2019-2022 om värderingar och etik i offentlig sektor, finansierat av Forte.
  • Institutschef för nybildade Lund University Institute for Public Affairs (mer info kommer)
  • Fristående föreläsare. Talar framför allt på chefsdagar, chefsutbildningar och konferenser.
  • Fristående krönikör i Sydsvenska Dagbladet
  • Ledamot i regeringens insynsråd vid Skolinspektionen
  • Övrigt:
    Ansvarig för nätverket Tillitståget, en grupp på Facebook där jag delar exempel på tillitsbaserad styrning i praktiken. 
    Leder Akademins tillitsnätverk som är en idéburen fortsättning på Tillitsdelegationens arbete. Grundare och medarrangör till konferensen Nordic State Audit Seminar, om statlig revision i norden, för politiker, forskare och revisorer.

Ny antologi om tillit, omdöme och demokrati

Hösten 2021 släpps en ny bok av Studentlitteratur, som jag är redaktör för. Temat är tillit och omdöme i offentlig sektor. Här ger elva forskare sina perspektiv på tillitsbaserad styrning. De kommer från bl a filosofi, statsvetenskap, sociologi, nationalekonomi och juridik. Läs mer om de medverkande här

Nytt kapitel om samverkan mellan forskning och statliga utredningar

I april 2021 släpps en antologi där jag skriver om samverkan mellan Tillitsdelegationen och forskarsamhället år 2017-2018. Redovisar resultatet från en enkät och resonerar kring förutsättningar för att kunna bevara forskningens oberoende och integritet inom ramen för denna typ av samverkan. Läs mer om boken "Humanvetenskapernas verkningar" här. 

Ny arbetsbok i tillitsbaserat ledarskap och kommande teoribok

Juni 2020 släpptes en ny arbetsbok om tillitsbaserat ledarskap, som kan beställas nu vid Komlitt Förlag. Under år 2021 väntar en teoribok i samma ämne. 

Ny bok om tillit, etik och kultur

Utgår i denna bok från kritiken mot modernt värdegrundsarbete och diskuterar vad ett alternativ skulle kunna innebära. Skiljer mellan kulturens slutna och öppna rum, där det slutna rummet bland annat är de rättsliga principer som uttrycks i våra grundlagar. Det är viktigt att alla offentligt anställda känner till och respekterar dessa. Läs mer här.

Aktuella intervjuer

26/2: Sveriges radio / P1 Morgon / Intervju om samordning i vaccinationsarbetet

18/2: HR-föreningens podd Fråga forskaren / Intervju om framtidens ledarskap och HR-arbete

6/1: TT / Intervju om anställningsregler för generaldirektörer

5/1: Sveriges radio / Studio Ett, om generaldirektör Dan Eliasson

Kontakt

Twitter:

@bringselius

E-post:

louise@bringselius.se


Krönikor och debattartiklar

(Kontakta mig gärna för full text där innehåll är låst.)


1/3: Sydsvenskan / krönika / "Ålder avgör inte vår inlärningsförmåga"

Det finns en myt om att äldre skulle ha svårare att lära nytt, t ex lära nya språk. Den används för att förminska äldre och för att legitimera diskriminering. Men erfarenhet är sällan en belastning. Sverige behöver bli bättre på att se ålder som en tillgång.

10/2: Dagens Nyheter / debattartikel / "Så kan staten ta större ansvar för styrning av vården"

Det är inte realistiskt med ett totalt förstatligande av vården. I stället behöver vi söka en lösning där ansvaret för vissa delar flyttas till staten, medan det i övrigt sker en ökad delegering till patienter och medarbetare. Staten bör bl a ansvars för digital infrastruktur, läkemedelslistor, beredskapslager och biobanker. Tillsynen av vården behöver också stärkas.

8/2: Sydsvenskan / krönika / "Forskare får aldrig bli maktens marionetter"

Många försöker idag att styra forskningen. Det sker genom kollegiala strukturer och bedömningar och genom regeringens styrning, men det finns också tydliga tecken på att forskare förtalas och misstänkliggörs när de framför obekväma sanningar. Men forskare får aldrig bli maktens marionetter.

18/1: Sydsvenskan / krönika / "Sveriges strategi för högspecialiserad vård haltar. Vårdkvalitet drivs av mycket mer än erfarenhet."

Ny forskning visar att mindre än hälften av alla komplikationer vid prostataoperationer beror på bristande erfarenhet hos kirurgen. I stället är det andra egenskaper och omständigheter som bidrar till resultaten. Därför haltar Sveriges strategi för högspecialiserade vård - en strategi som bygger på koncentration och tävling.

28/12: Sydsvenskan / krönika / "Det nya året inleds med en välkommen nyhumanism" 

Ingenjörskonst har präglat det svenska samhällets syn på organisationser under många decennier. Nu inser man allt mer att det mänskliga är organisationens största tillgång och därför behöver värnas och vårdas och att människor tar ansvar i krisen.

7/12: Sydsvenskan / krönika / "Nu väger regering och regioner mellan pajkastning och samarbete" 

Regering och regioner har länge fnyst åt varandra i kulisserna. Nu måste de samarbeta för att lösa problem, både under pandemin och efter den. Det borde därför vara naturligt för regeringen att regelbundet ha samråd med Sveriges regionråd. Välfärdskommissionen är dock ett ljus i höstmörkret.

16/11: Sydsvenskan / krönika / "Klockan hade stannat på väggen, medan tågen rusade förbi utanför"

Välfinansierade kommuner är en nödvändighet för minskad regional ojämlikhet. Det räcker inte med ökad statlig närvaro.

26/10: Sydsvenskan / krönika / "Bredare mobilisering krävs för att förändra kultur och ledarskap"

Värdegrundsarbete bara är en droppe i det värderingsregn som drabbar verksamheten och påverkar ledarskap och kultur. Ekonomistyrningen oftast har den starkaste påverkan. Därför räcker det inte att HR eller chefer mobiliseras för att påverka organisationskulturen.

5/10: Sydsvenskan / krönika / "Se stjärnorna i de egna leden"

Dyra konsultnotor skickar en signal till personalen om att deras analysförmåga inte duger. Särskilt allvarligt i offentlig sektor.

14/9: Sydsvenskan / krönika / "Utan proportioner riskerar samhället att falla samman"

Den största utmaningen i framtiden kommer vara att förmå människor att inte överreagera på provokationer och överdrifter. Därför måste vi förmå se att alla misstag och problem inte är tecken på större systemfel.

11/9: Tidskriften Publikt / debattartikel / "Perfektion är en illusion som skapar felrädsla"

24/8: Sydsvenskan / krönika / "Perfektion är en illusion som skapar felrädsla"

Genom att eftersträva perfektion blir organisationer lätt fixerade vid att inte göra fel - och regelverk och formalia blir då viktigare än kärnuppdraget. Lär av misstagen och skapa psykologisk trygghet i stället.

3/8: Sydsvenskan / krönika / "Vård ska ges efter behov, inte efter ålder"

Åtskilliga vittnesmål och även IVOs förstudie visar att det finns personer på äldreboenden som inte har fått en individuell bedömning innan beslut om palliativ vård och inte heller grundläggande medicinsk vård mot Covid-19. Det bryter mot grundläggande principer i samhällskontraktet.

13/7: Sydsvenskan / krönika / "Vi går mot ett ansiktslöst samhälle"

De offentliga miljöerna blir allt mer neutrala och grå. Det gäller allt från städer till kontor. Vi behöver mer utrymme för personlighet om människor ska trivas.

22/6: Sydsvenskan / krönika / "Anställnings-tryggheten tjänar också företagen"

Psykologisk trygghet är grunden för innovativa högpresterande organisationer. Anställningstryggheten tjänar därför inte bara den enskilda arbetstagaren, utan även arbetsgivaren.

1/6: Sydsvenskan / krönika / "Sluta odla myter om könsskillnader"

Omfattande forskning, även stora metastudier, visar att det inte finns några större medförra skillnader i personlighet mellan könen, utan att personlighet (oberoende av kön) är mer avgörande. Däremot formas vår könsidentitet kulturellt. Därför behöver vi sluta odla myter om medfödda könsskillnader och se människor som individer i stället.

11/5: Sydsvenskan / krönika "Krisen bär på frön till en bättre värld"
Pandemin är en tragedi för hela samhället. Men den bär också på frön till en bättre värld. Här är fem sådana tendenser eller möjligheter.

20/4: Sydsvenskan / krönika / "Politikerna måste lämna skyttegravarna i marknadsfrågan"
Det är inte enbart positivt eller negativt med marknadslösningar. Däremot är det ofta svårt att reglera en marknad med offentligt finansierade privata aktörer på ett bra sätt. Politiken behöver erkänna detta och inte ducka för komplexiteten i marknadsfrågan.

30/3: Sydsvenskan / krönika / "Människor hjälper varandra som aldrig förr"
Människan är i grunden född altruistisk. Vi är inte födda till krig och konkurrens. Denna insikt behöver prägla vår förståelse för människor. Nu under pandemin blir den särskilt tydlig.

9/3: Sydsvenskan / krönika / "Oron är alltid någon annans"
Beslutsfattare har ofta en tendens att undanhålla information, med hänvisning till att den kan göra människor oroliga. Men forskning om kriser och katastrofer visar att det är tvärtom. Människor har överlag god förmåga att hantera komplex information på ett balanserat sätt. Därför är det viktigt att involvera och vara transparent med information. 

17/2: Sydsvenskan / krönika / "Plats på äldreboende blott en dröm för många"
Sveriges äldreboenden har systematiskt avvecklats och getts allt sämre förutsättningar under gångna decennier. Därför har många äldre inte fått den omvårdnad som de har behövt. Samtidigt har styrningen av hemtjänsten lett till sämre service och sämre bemötande, t ex med minutscheman och bristande bemanning. De äldre drabbas.

27/1: Sydsvenskan / krönika / "Viljan att söka lösningar tillsammans är samhällets guld"
Människan i grunden hjälpsam och altruistisk, enligt forskningen. Vi behöver släppa myten om egoism och tävling som grundläggande drivkrafter.

7/1: Sydsvenskan / krönika / Riggade rekryteringar ett dolt skandalfält
Meritokratin hotas av mängder av riggade rekryteringar i offentlig sektor. Det riskerar då att bli viktigare att vårda sitt nätverk än att sköta sitt uppdrag.

29/12: Dagens Nyheter / debattartikel / "Offentliga sektorn måste utvecklas nära medborgarna"
Tillit till medborgare och medborgarnära medarbetare måste vara grunden när den offentliga sektorn utvecklas.

16/12: Sydsvenskan / krönika / "Störst av allt är öppenheten"
Fundamentalt att offentliga organisationer ska vara öppna med information till media, medborgare och medarbetare. Varumärkesarbete riskerar leda till motsatt effekt, nämligen att öppenhet med fel och brister ses som bristande lojalitet mot verksamheten.

25/11: Sydsvenskan / Krönika / ”Hitta armlängds avstånd i kommunpolitiken”
Politiker ska inte peta i vardagen i kommunernas verksamhet. Framgångsrika kommuner lyckas hitta armlängds avstånd.

8/11: Perspektiv i Dagens Samhälle: "Att leda med tillit får inte bli blomsterspråk"
Några vanliga missförstånd om tillitsbaserad styrning.

Fler krönikor här.