Om mig

Om mig


Jag är docent och lektor i organisation och ledning (företagsekonomi) vid Lunds universitet och Handelshögskolan i Stockholm. Jag rankas som Sveriges mest inflytelserika debattör i frågor om ledarskap i TwiLi Index och har röstats fram till Årets talare inom ledarskap 2023. Jag delar min tid mellan akademin och uppdrag som ledarskapscoach, talare, utbildare och strategisk rådgivare. Är även forskare och fristående kolumnist. Anlitades av regeringen år 2017-2019 för att förklara hur ledarskap och styrning behöver utvecklas i offentlig sektor för att stärka medborgare och professioner, inom ramen för en roll som forskningsledare i den statliga utredningen Tillitsdelegationen. Ansvarade även för tolv forskarledda försöksverksamheter samt en forskningsantologi (SOU 2018:38). Fokuserar framför allt på frågor om tillit, kultur, ledarskap och styrning. Samarbetar med talarförmedlingarna MySpeaker och Athenas.


Pressbilder finns här


IDAG

Universitetslektor och docent i organisation och ledning (FEK), Lunds universitet

Gästforskare på GAPP, Handelshögskolan i Stockholm

Ledamot i regeringens insynsråd vid Skolinspektionen

Fristående kolumnist i Sydsvenska dagbladet

Fristående föreläsare, rådgivare och författare (Bringselius Research & Education AB)

Ledamot i flera expertgrupper


BAKGRUND

2021-2022: Föreståndare för samverkansmiljön Institute for Public Affairs vid Lunds universitet (www.inspa.se)

2017-2019: Forskningsledare i Tillitsdelegationens tilläggsuppdrag, finansdepartementet

Jan 2018 - feb 2019: Strategisk rådgivare, ledningsgruppen vid koncernstab HR, Region Skåne

Jan 2017 - okt 2019: Forskningsledare i Tillitsdelegationen, finansdepartementet (rådgivare hösten 2018)

2017-2019: Krönikör i Barometern-OT (Kalmar län)

2013< universitetslektor i organisation och ledning, Lunds universitet

2013: Docent i organisation och ledning (företagsekonomi), Lunds universitet

Okt 2008 - dec 2012:  Post-doc / forskare, Lunds universitet

Nov 2008: Filosofie doktor i organisation  och ledning (företagsekonomi), Lunds universitet

2012-2014: Gästforskare, Score/Stockholms universitet

Apr 2002 - Nov 2008: Doktorand, Lunds universitet

2002: Rådgivare informationssäkerhet, Ernst & Young (halvtid jämte forskarutbildning)

2001: Examen i grafisk formgivning och illustration, Berghs

2009-2010: Programmet Styrelsekraft, näringsdepartementet/Almi

1999-2001: Marknadschef Sydeuropa och Skandinavien, Precise Biometrics.

1998-1999: Financial Controller, Unisys

Jan 1998: Ekonomie Magister i företagsekonomi med inriktning mot organisation och ledning, Lunds universitet (extra ämnen i examen: statsvetenskap, informatik, engelska, medie- och kommunikationsvetenskap)


Övrigt

Medlem i Mensa

Partipolitiskt oberoende