Om mig

Om mig


Jag är docent och lektor i organisation och ledning (företagsekonomi) vid Lunds universitet och gästforskare på Handelshögskolan i Stockholm. Sedan år 2001 har jag studerat frågor om tillit, kultur, ledarskap och styrning, med särskilt fokus på offentlig sektor. År 2017-2019 var jag forskningsledare i den statliga utredningen Tillitsdelegationen, där jag bl a ansvarade för tolv forskarledda försöksverksamheter samt utveckling av definitioner och ramverk. Jag har fortsatt arbeta med tillitsfrågor och särskilt området tillitsbaserad styrning och ledning. Dessutom är jag verksam i samhällsdebatten och skriver bland annat kolumner i Sydsvenska dagbladet. År 2021-2022 var jag föreståndare för samverkansplattformen Institute for Public Affairs vid Lunds universitet. Jag ger också föreläsningar, kurser och rådgivning i egen regi samt skriver populärvetenskapliga böcker.


Pressbilder här


Idag 

Universitetslektor och docent i organisation och ledning (FEK), Lunds universitet

Gästforskare på GAPP, Handelshögskolan i Stockholm

Ledamot i regeringens insynsråd vid Skolinspektionen

Fristående kolumnist i Sydsvenska dagbladet

Fristående föreläsare, rådgivare och författare (Bringselius Research & Education AB)

Ledamot i expertgrupper


Bakgrund och examina

207-2019: Forskningsledare i Tillitsdelegationens tilläggsuppdrag, finansdepartementet

Jan 2018 - feb 2019: Strategisk rådgivare, ledningsgruppen vid koncernstab HR, Region Skåne

Jan 2017 - okt 2019: Forskningsledare i Tillitsdelegationen, finansdepartementet (rådgivare hösten 2018)

2017-2019: Krönikör i Barometern-OT (Kalmar län)

2013< universitetslektor i organisation och ledning, Lunds universitet

2013: Docent i organisation och ledning (företagsekonomi), Lunds universitet

Okt 2008 - dec 2012:  Post-doc / forskare, Lunds universitet

Nov 2008: Filosofie doktor i organisation (företagsekonomi), Lunds universitet

Apr 2002 - Nov 2008: Doktorand, Lunds universitet

2012-2014: Gästforskare, Score/Stockholms universitet

2002: Rådgivare informationssäkerhet, Ernst & Young

2001: Examen i grafisk formgivning och illustration, Berghs

2009-2010: Programmet Styrelsekraft, näringsdepartementet/Almi

1999-2001: Marknadschef Europa, Precise Biometrics.

1998-1999: Financial Controller, Unisys

Jan 1998: Ekonomie Magister i företagsekonomi


Övrigt

Medlem i Mensa

Partipolitiskt oberoende


PRESSBILDER