Om Louise

LOUISE BRINGSELIUS


FORSKARE • FÖRELÄSARE • FÖRFATTARE


Specialiserad i styrning, organisering, organisationskultur och ledarskap i offentlig sektor.

Forskning i gränslandet mellan företagsekonomi, sociologi, statsvetenskap och filosofi.

Född 1974 i Kalmar. Partipolitiskt oberoende.


Idag 

Forskningsledare i Tillitsdelegationens tilläggsuppdrag, finansdepartementet

Universitetslektor och docent i organisation och ledning (FEK), Lunds universitet

Ledamot i regeringens insynsråd vid Skolinspektionen

Fristående krönikör i Sydsvenska dagbladet

Fristående föreläsare och författare (Louise Bringselius AB)

Ledamot i diverse expertgrupper (se nedan)


Bakgrund och examina

Jan 2018 - feb 2019: Strategisk rådgivare, ledningsgruppen vid koncernstab HR, Region Skåne

Jan 2017 - okt 2019 (paus hösten 2018): Forskningsledare i Tillitsdelegationen, finansdepartementet

2017-2019: Krönikör i Barometern-OT (Kalmar län)

2013< universitetslektor i organisation och ledning, Lunds universitet

2013: Docent i organisation och ledning (företagsekonomi), Lunds universitet

Okt 2008 - dec 2012:  Post-doc / forskare, Lunds universitet

Nov 2008: Filosofie doktor i organisation (företagsekonomi), Lunds universitet

Apr 2002 - Nov 2008: Doktorand, Lunds universitet

2012-2014: Gästforskare, Score/Stockholms universitet

2002: Rådgivare informationssäkerhet, Ernst & Young

2001: Examen i grafisk formgivning och illustration, Berghs

2009-2010: Programmet Styrelsekraft, näringsdepartementet/Almi

1999-2001: Marknadschef Europa, Precise Biometrics.

1998-1999: Financial Controller, Unisys

Jan 1998: Ekonomie Magister i företagsekonomi


Övrigt

Medlem i Mensa

Leder nätverket Tillitståget och Akademins tillitsnätverk


Pressbilder


Expertgrupper


Ingår i flera expertgrupper och vetenskapliga råd samt
bistår ibland med analyser och rådgivning på uppdrag. Expertgrupper:


2019< 

Ledamot i regeringens insynsråd på Skolinspektionen


2019<

Ledamot i vetenskapligt råd vid Centrum för praktisk kunskap, Södertörns högskola


2019<

Ledamot i vetenskaplig referensgrupp vid Expertgruppen för biståndsanalys, regeringskansliet


2018<

Ledamot i expertgrupp vid ESO, finansdepartementet, kopplat till utredning om Polismyndigheten


2015-2018

Ledamot i expertgrupp vid Statskontoret, kopplat till utredning om polisreformen