Om mig

Om mig


Jag är docent och lektor i organisation och ledning, som är en inriktning inom företagsekonomi, på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Sedan år 2001 har jag studerat frågor om kultur, ledarskap och styrning, med särskilt fokus på former för att skapa lyhördhet för professioner och medborgare. Oftast har jag studerat offentlig sektor. År 2017-2019 var jag forskningsledare i den statliga utredningen Tillitsdelegationen, där jag bl a ansvarade för tolv forskarledda försöksverksamheter. Jag har fortsatt arbeta med tillitsfrågor och särskilt området tillitsbaserad styrning och ledning. Dessutom är jag verksam i samhällsdebatten och skriver bland annat kolumner i Sydsvenska dagbladet. Jag är partipolitiskt oberoende och intresserar mig i första hand för organisationsfrågor, snarare än partipolitiska frågor. Jag ger också föreläsningar, kurser och rådgivning i egen regi. Nedan kan du läsa lite om min bakgrund.


Pressbilder


Idag 

Universitetslektor och docent i organisation och ledning (FEK), Lunds universitet

Föreståndare Lund University Institute for Public Affairs

Ledamot i regeringens insynsråd vid Skolinspektionen

Fristående kolumnist i Sydsvenska dagbladet

Fristående föreläsare, rådgivare och författare (Bringselius Research & Education AB)

Ledamot i expertgrupper


Bakgrund och examina

207-2019: Forskningsledare i Tillitsdelegationens tilläggsuppdrag, finansdepartementet

Jan 2018 - feb 2019: Strategisk rådgivare, ledningsgruppen vid koncernstab HR, Region Skåne

Jan 2017 - okt 2019: Forskningsledare i Tillitsdelegationen, finansdepartementet (rådgivare hösten 2018)

2017-2019: Krönikör i Barometern-OT (Kalmar län)

2013< universitetslektor i organisation och ledning, Lunds universitet

2013: Docent i organisation och ledning (företagsekonomi), Lunds universitet

Okt 2008 - dec 2012:  Post-doc / forskare, Lunds universitet

Nov 2008: Filosofie doktor i organisation (företagsekonomi), Lunds universitet

Apr 2002 - Nov 2008: Doktorand, Lunds universitet

2012-2014: Gästforskare, Score/Stockholms universitet

2002: Rådgivare informationssäkerhet, Ernst & Young

2001: Examen i grafisk formgivning och illustration, Berghs

2009-2010: Programmet Styrelsekraft, näringsdepartementet/Almi

1999-2001: Marknadschef Europa, Precise Biometrics.

1998-1999: Financial Controller, Unisys

Jan 1998: Ekonomie Magister i företagsekonomi


Övrigt

Medlem i Mensa

Leder nätverket Tillitståget på Facebook

Ordförande i Akademins tillitsnätverk


Pressbilder