Om mig

LOUISE BRINGSELIUS


FORSKARE • FÖRELÄSARE • FÖRFATTARE


Specialiserad i styrning, organisering, organisationskultur och ledarskap i offentlig sektor.

Forskning i gränslandet mellan företagsekonomi, sociologi, statsvetenskap och filosofi.

Född 1974 i Kalmar. Partipolitiskt oberoende.


Idag 

Universitetslektor och docent i organisation och ledning (FEK), Lunds universitet

Föreståndare Lund University Institute for Public Affairs

Ledamot i regeringens insynsråd vid Skolinspektionen

Fristående kolumnist i Sydsvenska dagbladet

Fristående föreläsare och författare (Louise Bringselius AB)

Ledamot i expertgrupper


Bakgrund och examina

207-2019: Forskningsledare i Tillitsdelegationens tilläggsuppdrag, finansdepartementet

Jan 2018 - feb 2019: Strategisk rådgivare, ledningsgruppen vid koncernstab HR, Region Skåne

Jan 2017 - okt 2019: Forskningsledare i Tillitsdelegationen, finansdepartementet (rådgivare hösten 2018)

2017-2019: Krönikör i Barometern-OT (Kalmar län)

2013< universitetslektor i organisation och ledning, Lunds universitet

2013: Docent i organisation och ledning (företagsekonomi), Lunds universitet

Okt 2008 - dec 2012:  Post-doc / forskare, Lunds universitet

Nov 2008: Filosofie doktor i organisation (företagsekonomi), Lunds universitet

Apr 2002 - Nov 2008: Doktorand, Lunds universitet

2012-2014: Gästforskare, Score/Stockholms universitet

2002: Rådgivare informationssäkerhet, Ernst & Young

2001: Examen i grafisk formgivning och illustration, Berghs

2009-2010: Programmet Styrelsekraft, näringsdepartementet/Almi

1999-2001: Marknadschef Europa, Precise Biometrics.

1998-1999: Financial Controller, Unisys

Jan 1998: Ekonomie Magister i företagsekonomi


Övrigt

Medlem i Mensa

Leder nätverket Tillitståget på Facebook

Ordförande i Akademins tillitsnätverk


Pressbilder