Om

LOUISE BRINGSELIUS


FORSKARE • TALARE • RÅDGIVARE • FÖRFATTARE


Specialiserad i styrning, organisering, organisationskultur och ledarskap i offentlig sektor.

Forskning i gränslandet mellan företagsekonomi, sociologi, statsvetenskap och filosofi.

Född 1974 i Kalmar. Partipolitiskt oberoende.


Idag 

Forskningsledare i Tillitsdelegationens tilläggsuppdrag, finansdepartementet

Universitetslektor och docent i organisation och ledning (FEK), Lunds universitet

Ledamot i regeringens insynsråd vid Skolinspektionen

Fristående föreläsare och författare, Louise Bringselius AB

Ledamot i diverse expertgrupper


Bakgrund och examina

Jan 2018 - feb 2019: Strategisk rådgivare, Region Skåne

Jan 2017 - juni 2018: Forskningsledare i Tillitsdelegationens huvuduppdrag, finansdepartementet

2013: Docent i organisation och ledning (FEK), Lunds universitet

Okt 2008 - dec 2012:  Post-doc / forskare, Lunds universitet

Nov 2008: Filosofie doktor, Lunds universitet

Apr 2002 - Nov 2008: Doktorand, Lunds universitet

2012-2014: Gästforskare, Score/Stockholms universitet

2001-2002: Rådgivare informationssäkerhet, Ernst & Young

2001: Examen i grafisk formgivning och illustration, Berghs

1999-2001: Marknadschef Europa, Precise Biometrics.

1998-1999: Financial Controller, Unisys

Jan 1998: Ekonomie Magister i företagsekonomi


Övrigt

Medlem i Mensa

Leder nätverket Tillitståget på Facebook

2009-2010: Styrelsekraft, Näringsdepartementet/Almi


Pressbilder