Talare

T A L A R E


Jag anlitas ofta som populärvetenskaplig talare på konferenser, chefsdagar, med mera.


Du kan boka antingen direkt hos mig eller någon av de talarförmedlingar som jag samarbetar med: MySpeaker och Athenas talare. Några filmer från min medverkan i olika sammanhang finns här (länk).

Exempel på teman som talare

  • Tillit och psykologisk trygghet
  • Tillitsbaserat ledarskap
  • Förändringsledning
  • Tillitsbaserad styrning och tillsyn
  • Politisk styrning och politiskt ledarskap
  • Uppföljning för lärande