Talare

TALARE OCH MODERATOR


Jag anlitas ofta som talare och föreläsare på konferenser och chefsdagar. Är alltid noga med att interagera med publiken och att engagera dem med bilder och berättelser, varvat med forskning. Du kan boka antingen direkt hos mig eller någon av de två talarförmedlingar som jag samarbetar med: MySpeaker och Athenas talare. Tar även uppdrag som moderator.

Exempel på teman för inspirationsföreläsningar


  • Tillit och psykologisk trygghet
  • Tillitsbaserad styrning och tillitsbaserat ledarskap
  • Organisationsförändring
  • Utvecklande uppföljning
  • Ämbetsmannen och den offentliga etiken