Talare

Talare


Jag anlitas ofta som populärvetenskaplig talare på konferenser, chefsdagar, med mera. Röstades fram som Årets talare inom ledarskap vid MySpeakers stora utnämning 2023 och får genomgående toppresultat på utvärderingar. Jag anpassar alltid mina föreläsningar till sammanhanget. Du kan boka antingen direkt hos mig eller någon av de talarförmedlingar som jag samarbetar med, såsom MySpeaker, Athenas och Volante.

Exempel på teman som talare

  • Tillit och psykologisk trygghet
  • Tillitsbaserat ledarskap
  • Förändringsledning
  • Förvaltningskultur
  • Tillitsbaserad styrning och tillsyn
  • Politisk styrning och politiskt ledarskap
  • Uppföljning för lärande