Böcker

Bringselius, L. (2023) Psykologisk trygghet - att välkomna den som utmanar. Volante Förlag. (Släpps 10 okt)

Bringselius, Louise (2024) 

Tillitsprincipen - tolv vägval för kreativa och modiga organisationer.

Natur & Kultur.

Bringselius, L. (2021) Tillitsbaserat ledarskap - från pinnräknande till samskapande. Komlitt Förlag.

Bringselius, L. (2020) Vägar till en god kultur - tillit, lärande och etik. Komlitt förlag.

Bringselius, L. (2022) Att verka med och för tillit som politiker. En kort introduktion. Komlitt förlag.

Bringselius, L. (redaktör) (2018) Styra och leda med tillit - forskning och praktik. SOU 2018:38. Regeringskansliet/Fritzes förlag.

Bringselius, L. (2019) Tillit - en ledningsfilosofi för framtidens offentliga sektor. Komlitt förlag.

Bringselius, L. (red.) (2021) Tillit och omdöme: perspektiv på tillitsbaserad styrning. Studentlitteratur.

BOKKAPITEL

Bringselius, Louise (2021) Oberoende forskning i det statliga kommittéväsendet: Lärdomar från Tillitsdelegationens uppdrag i välfärdssektorn.

I: Salö, Linus (red.) Humanvetenskapernas verkningar. Dialogos förlag.

BOKKAPITEL

Bringselius, L. och Bo Rothstein (2021) Sveriges kommuner och regioner - en maktfaktor utan demokratisk legitimitet. I: Brundin et al (red.) Vad händer nu? Välfärden efter corona. Premiss förlag.

Boken "Organisera oberoende granskning. Riksrevisionens första tio år" (Studentlitteratur 2013) har utgått ur sortimentet och kan därför laddas ned fritt.

Samma gäller "Den statliga revisionen i Norden".