Kurser

KURSER OCH UTBILDNINGAR

Min idé är att utbildning och kurser ska ha förankring i både forskning och i den vardagliga praktiken på arbetsplatsen. Därför ger jag kurser som kombinerar dessa moment och varvar med reflektion både i grupp och individuellt. 

Kurser med förankring i både forskning och vardaglig praktik

Jag skräddarsyr kurser inom de områden där jag har en expertis som forskare och bjuder in andra forskare att hålla i moment där de är experter. Ofta ges kurserna digitalt över 1-2 dagars tid och de riktar sig normalt till chefer eller förtroendevalda politiker. Vanliga teman:

  • Tillitsbaserad styrning och ledning
  • Vägar till en god kultur
  • Utvecklande uppföljning
Hello world