Hem

Välkommen till min hemsida!

Jag är verksam som forskare, talare, författare och samhällsdebattör. Med mig har jag över 20 års erfarenhet av forskning inom styrning och ledarskap, men även erfarenhet från ledande roller i både privat och offentlig sektor. Jag intresserar mig särskilt för frågor om tillit, omdöme och professionsutveckling, uppföljning och tillsyn samt organisations- och samhällstrender generellt. Jag är docent i organisation och ledning och verksam vid Lunds universitet samt Handelshögskolan i Stockholm. År 2017-2019 hade jag i uppdrag av Sveriges regering att definiera hur man behöver förändra styrning och ledarskap i Sverige, i rollen som forskningsledare i Tillitsdelegationen. Skriver kolumner i Sydsvenska dagbladet. Samarbetar även med talarförmedlingarna Myspeaker och Athenas.

Louise

Teman som talare

Följande är några av de teman jag talar kring i myndigheter och företag. Kontakta gärna någon av talarförmedlingarna Myspeaker och Athenas för hjälp att boka.

  • Tillitsbaserat ledarskap
  • Tillitsbaserad styrning / Lärande uppföljning och samskapad styrning
  • Förändringsledning
  • Medledarskap - det distribuerade ledarskapet
  • Psykologisk trygghet - att skapa ett klimat med högt i tak och lust att tala
  • Offentlig etik och ämbetsmannaetos

Årets talare inom ledarskap 2023!

Stolt att meddela att jag har vunnit tävlingen "MySpeaker of the Year 2013" i kategorin ledarskap! Arrangör är talarförmedlingen MySpeaker, som jag samarbetar med. Bland vinnarna i övriga kategorier märks bland annat Fredrik Reinfeldt och Renata Chlumska. Läs mer här.

Kolumner och andra debattinlägg

Obs: maila mig gärna om du vill ha tillgång till en låst text.


Kolumn: "Ser Sverige att vi har något unikt?"

Sydsvenska dagbladet, 29 maj 2023. Läs mer.


Kolumn: "Arbetslivet håller på att förändras i grunden - och det är välkommet"

Sydsvenska dagbladet, 8 maj 2023. Läs mer.


Kolumn: "Med utökat tjänstemannaansvar riktas ljuset fel"

Sydsvenska Dagbladet, 17 april 2023. Läs mer.


Kolumn: "Hur tar huvudmännen - departement, politiska nämnder och bolagsstyrelser - ansvar för ledarskapet?"

Sydsvenska Dagbladet, 27 mars 2023. Läs mer.


Intervju: "Chefer måste våga erkänna sina misstag"

Dagens Nyheter, 6 mars 2023. Läs mer.


Kolumn: "Vi måste förenkla mer i förvaltningen"

Sydsvenska dagbladet, 6 mars 2023. Läs mer.


Debatt: "Tystnadskulturen kväver tilliten på våra arbetsplatser"

Dagens Nyheter, 14 februari 2023. Läs mer.


Debatt: Om den nya produktivitetskommissionen, ihop med Karl Wennberg

Dagens Industri, 31 januari 2023. Läs mer.


Debatt: "Tillit skapar en förvaltning värd att lita på"

Dagens Samhälle, 1 februari 2023. Läs mer.


Debatt: "Forskarvärldens slutenhet hot mot akademin"

Tidningen Curie, 17 januari 2023. Läs mer.


Kolumn: "Patientens upplevelse särskilt viktig när personalen arbetar i stängda rum"

Sydsvenska dagbladet, 23 januari 2023. Läs mer.


Kolumn: "Kära regering, gör förvaltningspolitiken het igen"

Sydsvenska dagbladet, 2 januari 2023. Läs mer.


Kolumn: "Konsultbolagen är handen som gungar vaggan"

Sydsvenska dagbladet, 12 dec. 2022. Läs mer.


Fler inlägg finns här.

Nya böcker på gång!

Jag har två nya böcker på gång - en hos Volante och en hos Natur & Kultur. Boken hos Volante kommer redan efter sommaren och ämnet är psykologisk trygghet.

Läs mer om den och förbeställ här!

Kom och lyssna

November 2023

Kvalitetsmässan

Medverkar på fem pass vid Kvalitetsmässan.

Se program för information.


24-25 jan. 2014

Lösningar för offentlig sektor

Keynote. Läs mer.


Podcasts

Fråga forskaren, juni 2023

Om psykologisk trygghet. Lyssna här.


Livslångt lärande-podden, juni 2023

Om tillit och lärande. Lyssna här.


Digitalt samarbetepodden, feb. 2023

Om distansarbete och tillit. Lyssna här.


Agila HR-podden: dec. 2022

Om politisk styrning. Lyssna här.


Fråga forskaren, feb. 2021

Om tillitsbaserad styrning och ledning. Lyssna här.