Om mig

 

Louise Bringselius

Forskare, föreläsare, författare och rådgivare

Inriktning: organisation, tillit, kultur, styrning och ledarskap

Om mig

Forskare, föreläsare och rådgivare med inriktning mot organisation, ledning och styrning i offentlig sektor. Specialområden:

- Organisationskultur och ledarskap, organisationsförändring

- Styrning, utvärdering, tillsyn, revision

- Tillit, professioner, kollegialitet, ämbetsman, etik

 

KORTA FAKTA

 • Fil dr och docent vid Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet, med inriktning mot organisation och ledning.
 • Strategisk rådgivare i Region Skåne, koncernstab HR.
 • Eget bolag: Louise Bringselius AB
 • Född 1974, uppvuxen i Kalmar. Bor med familjen i Lund
 • Partipolitiskt oberoende
 • Medlem i Mensa

CV i korthet

Idag:

 • Universitetslektor och docent vid Lunds universitet
 • Fristående författare, föreläsare, debattör
 • Strategisk rådgivare, Region Skåne
 • Vetenskaplig rådgivare, Tillitsdelegationen (finansdepartementet)
 • Ledarkrönikör i Barometern-OT, skriver även ibland redaktionellt i press

 

Tidigare (urval):

Jan 2017 - 31 maj 2018: Forskningsledare Tillitsdelegationen, finansdepartementet

2012-2014: Gästforskare vid Score, Stockholms universitet (jämte Lunds univ.)

2001-2002: Managementkonsult på Ernst & Young (halvtid)

2001: Examen i grafisk formgivning och illustration vid Berghs School of Communication i Stockholm (1-årig utbildning jämte tjänst)

1999-2001: Marknadschef för större delen av Europa på IT-bolaget Precise Biometrics. Projektledare för samarbeten kring krypteringstekniken PKI. Ledningsstöd.

1998-1999: Financial Controller och kommunikationsansvarig i ett utvecklingsprojekt med 100-talet medarbetare i fem länder, på IT-bolaget Unisys

Jan 1998: Ekonomie Magister i företagsekonomi med inriktning mot organisation & ledarskap, Lunds universitet. Utöver de obligatoriska kurserna ingick även statsvetenskap, engelska, informatik samt media- och kommunikationsvetenskap i examen. Studerade också franska en termin i Strasbourg.

 

Övrigt:

 • Ingår i expertgrupper vid bland annat Statskontoret (utredning av reformeringen av Polismyndigheten) och ESO (Expertgruppen för studier om offentlig sektor, finansdepartementet), båda med fokus på Polismyndigheten.
 • Styrelsekraft. År 2009 var jag en av de 200 personer i Sverige (varav två forskare) som valdes ut till regeringens satsning "Styrelsekraft", som syftade till att uppmärksamma valberedningar på lämpliga kvinnliga kandidater för styrelsearbete och omfattade bl a medverkan i styrelser.
 • Grundare till konferensen Nordic State Audit Seminar (Lunds universitet 2016, Sveriges riksdag 2017) och nätverket Tillitståget (Facebook).

 

KONTAKTINFO

Louise Bringselius

E-post: louise@bringselius.se