Om mig

 

Louise Bringselius

Forskare, föreläsare, författare och rådgivare

Inriktning: organisation, tillit, kultur och ledarskap

Om mig

Forskare, föreläsare och rådgivare med inriktning mot organisation, ledning och styrning i offentlig sektor. Idag verksam huvudsakligen i Region Skåne. Specialområden:

- Organisationskultur och ledarskap, organisationsförändring

- Styrning, utvärdering, tillsyn, revision

- Tillit, professioner, kollegialitet, ämbetsman, etik

 

KORTA FAKTA

  • Fil dr och docent vid Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet, med inriktning mot organisation och ledning.
  • Strategisk rådgivare i Region Skåne, koncernstab HR.
  • Eget bolag: Louise Bringselius AB
  • Född 1974, uppvuxen i Kalmar. Bor med familjen i Lund
  • Partipolitiskt oberoende
  • Medlem i Mensa

CV i korthet

Jan 2018< Strategisk rådgivare, Region Skåne, koncernstab HR

Jan 2017 - 31 maj 2018: Forskningsledare Tillitsdelegationen, finansdepartementet

Mars 2017< Ledarkrönikör i Barometern-OT

Sep 2013< Docent vid Lunds universitet, lektor i företagsekonomi (jan 2014<)

2012-2014: Gästforskare vid Score, Stockholms universitet (jämte Lunds univ.)

Nov 2008: Fil doktor och forskare i företagsekonomi vid Lunds universitet

2001-2002: Managementkonsult på Ernst & Young (halvtid)

2001: Examen i grafisk formgivning och illustration vid Berghs School of Communication i Stockholm (1-årig utbildning jämte tjänst)

1999-2001: Marknadschef för större delen av Europa på IT-bolaget Precise Biometrics. Projektledare för samarbeten kring krypteringstekniken PKI. Ledningsstöd.

1998-1999: Financial Controller och kommunikationsansvarig i ett utvecklingsprojekt med 100-talet medarbetare i fem länder, på IT-bolaget Unisys

Jan 1998: Ekonomie Magister i företagsekonomi med inriktning mot organisation & ledarskap, Lunds universitet. Utöver de obligatoriska kurserna ingick även statsvetenskap, engelska, informatik samt media- och kommunikationsvetenskap i examen. Studerade också franska en termin i Strasbourg.

 

Övrigt

  • Ingår i expertgrupper vid bland annat Statskontoret (utredning av reformeringen av Polismyndigheten) och ESO (Expertgruppen för studier om offentlig sektor, finansdepartementet), båda med fokus på Polismyndigheten.
  • Styrelsekraft. År 2009 var jag en av de 200 personer i Sverige (varav två forskare) som valdes ut till regeringens satsning "Styrelsekraft", som syftade till att uppmärksamma valberedningar på lämpliga kvinnliga kandidater för styrelsearbete och omfattade bl a medverkan i styrelser.
  • Grundare till konferensen Nordic State Audit Seminar (Lunds universitet 2016, Sveriges riksdag 2017)

 

KONTAKTINFO

Louise Bringselius

E-post: louise@bringselius.se