Om Louise

Louise Bringselius

 

Forskningsledare, föreläsare och rådgivare med fokus på tillit och förändring inom offentlig organisation och ledning

Twitter: @bringselius

Pressbilder

OM LOUISE BRINGSELIUS

 

Docent och universitetslektor i företagsekonomi vid Lunds universitet, med inriktning mot organisation, ledarskap och styrning i offentlig sektor. Sedan januari 2017 forskningsledare i statliga Tillitsdelegationen, inom ramen för ett förordnande vid regeringskansliet. Sedan 1 januari 2018 strategisk rådgivare i Region Skåne (halvtid), där jag ingår i ledningsgruppen vid koncernstab HR, men driver ett regionövergripande utvecklingsarbete. Jag är dessutom verksam som föreläsare, debattör och krönikör. Har en bakgrund som financial controller, marknadschef, ledningsstöd mm.

 

CV i korthet

Jan 2018< Strategisk rådgivare, Region Skåne, koncernstab HR

Jan 2017< Forskningsledare Tillitsdelegationen, finansdepartementet

Mars 2017< Ledarkrönikör i Barometern-OT (en krönika per månad)

Sep 2013< Docent vid Lunds universitet, lektor i företagsekonomi (jan 2014<)

2012-2014: Gästforskare vid Score, Stockholms universitet (jämte Lunds univ.)

Nov 2008: Fil doktor och forskare i företagsekonomi vid Lunds universitet

2001-2002: Managementkonsult på Ernst & Young (halvtid)

2001: Examen i grafisk formgivning och illustration vid Berghs School of Communication i Stockholm (1-årig utbildning jämte tjänst)

1999-2001: Marknadschef för större delen av Europa på IT-bolaget Precise Biometrics. Projektledare för samarbeten kring krypteringstekniken PKI. Ledningsstöd.

1998-1999: Financial Controller och kommunikationsansvarig i ett utvecklingsprojekt med 100-talet medarbetare i fem länder, på IT-bolaget Unisys

Jan 1998: Ekonomie Magister i företagsekonomi med inriktning mot organisation & ledarskap, Lunds universitet. Utöver de obligatoriska kurserna ingick även statsvetenskap, engelska, informatik samt media- och kommunikationsvetenskap i examen. Studerade också franska en termin i Strasbourg.

 

Övriga uppdrag

 • Ingår sedan 2015 i en expertgrupp vid Statskontoret om en längre utredning av reformeringen av polisväsendet i Sverige.
 • Ingår även i en expertgrupp vid ESO (Expertgruppen för studier om offentlig sektor, finansdepartementet), också med fokus på Polismyndigheten.
 • Ledamot i Vetenskapssocieteten i Lund

 

Tidigare uppdrag - urval

 • Jordbruksverket. Ledamot i expertgrupp vid utvärdering av effekter av stöd från EU
 • Föreningen Företagsekonomi i Sverige (FEKIS), styrelseledamot 2014.-2016
 • Styrelsekraft. År 2009 var jag en av de 200 personer i Sverige (varav två forskare) som valdes ut till regeringens satsning "Styrelsekraft", som syftade till att uppmärksamma valberedningar på lämpliga kvinnliga kandidater för styrelsearbete och omfattade bl a medverkan i olika styrelser.
 • Grundare till Nordic State Audit Seminar (Lunds universitet 2016, Sveriges riksdag 2017)

KORTA FAKTA

 • Fil dr, docent, och universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet.
 • Forskningsledare i statliga Tillitsdelegationen.
 • Strategisk rådgivare i Region Skåne, koncernstab HR
 • Krönikör och föreläsare i Louise Bringselius AB
 • Född 1974, uppvuxen i Kalmar. Bor med make och två barn i Lund
 • Partipolitiskt oberoende
 • Medlem i Mensa

 

KONTAKTINFO

Louise Bringselius

E-post: louise@bringselius.se

Copyright © All Rights Reserved louise@bringselius.se