Tillit

Louise Bringselius

 

Docent, forskningsledare, föreläsare och rådgivare.

 

Inriktning: organisation, ledning och styrning, särskilt i offentlig sektor

 

louise@bringselius.se

Tillitsbaserad styrning och ledning

Försöksverksamheter och kommande bok

 

Arbetet med en kommande antologi till Tillitsdelegationen är nu klart. Det baseras främst på tolv försöksverksamheter, men också på andra bidrag. Totalt 23 forskare skriver i boken och bidrar med analys av olika tillitsbyggande initiativ i vård, skola och omsorg. Boken offentliggörs den 14 juni, tillsammans med delegationens huvudbetänkande, som den utgör underlag för.

 

Principer och exempel på tillitsbaserad styrning och ledning

Jag har utvecklat ett ramverk för tillitsbaserad styrning och ledning i en rapport inom ramen för Tillitsdelegationens rapportserie. Där föreslås definitioner, principer och konkreta exempel på hur man kan arbeta tillitsbaserat, med referenser till aktuell forskning. En utvecklad version av ramverket finns med i den kommande antologin och huvudbetänkandet.

Ladda ned rapporten här.

 

 

Delbetänkande

Ett delbetänkande om ersättningsmodeller (SOU 2017:56) överlämnades till regeringen tors 15 juni 2017. Läs delbetänkandet här. Jag modererade ett seminarium på Rosenbad där delbetänkandet diskuterades - se det här.