Hem

Louise Bringselius


  • Filosofie doktor, docent och universitetslektor i organisation och ledning, Lunds universitet. Forskningsprojekt 2019-2022 om värderingar i offentlig sektor, finansierat av Forte.
  • Forskningsledare i den statliga utredningen Tillitsdelegationen, finansdepartementet
  • Fristående föreläsare, författare och krönikör
  • Ledamot i regeringens insynsråd vid Skolinspektionen samt flera expertgrupper

Ett gott samhälle
"I svensk politik och förvaltning ser vi mycket till formella strukturer. På flera sätt kan det tyckas enklare än att gå den beteendevetenskapliga vägen. Men med en fördjupad lyhördhet för vad som driver och motiverar människor kan vi ofta nå betydligt längre. Styrningen av offentlig sektor ska inte bara handla om det juridiska och formella, utan också visa på en känsla för det mänskliga."  (Bringselius i Barometern, 12 dec. 2017)
Jag heter Louise och jag arbetar som forskare, författare och föreläsare. Som organisationsvetare har jag ett stort intresse för tankar och moden i samhälle, politik och organisationer. Särskilt brinner jag för ett gott arbetsliv i offentlig sektor - ett arbetsliv där människor kan må bra och tillsammans finna mening och glädje i sitt uppdrag gentemot samhället. Min forskning sträcker sig över 15 år tillbaka i tid och jag är publicerad i såväl internationella journaler som svenska böcker. I januari 2017 tillträdde jag som forskningsledare i den statliga utredningen Tillitsdelegationen (finansdepartementet) - ett uppdrag jämte min forskning. Detta är en unik utredning som tar sikte på idéer om hur offentlig sektor ska styras och ledas. Utredningen menar att det behövs ökat handlingsutrymme för alla de som arbetar i brukarmötande yrken, t ex läkare, lärare, poliser, sjuksköterskor. Jag skriver också krönikor i småländska Barometern och medverkar i olika expertgrupper. Min forskning är 2019-2022 finansierad av Forte och fokuserar särskilt på värderingar och värdegrundsarbete i offentlig sektor.


Text


I november 2018 släpptes boken "Tillit - en ledningsfilosofi för framtidens offentliga sektor". Det är en färgrik och lättläst bok om tillit. Juni 2018 släpptes en huvudbetänkande (SOU 2018:47), forskningsantologi (SOU 2018:38) m.m. då Tillitsdelegationens huvuduppdrag avslutades. Jag skriver också krönikor, debattartiklar, ger intervjuer, m.m. De senaste inläggen samlas här.


Några texter:

- "Tillit ska flytta besluten närmare brukarna" (Dagens Samhälle, 29 juni 2017)

- "Gör som Danmark för att minska regelkrånglet" (Barometern, 20 sep. 2018)

- "Den fartblinda kulturen dömd att göra misstag" (Dagens Nyheter, 7 jan. 2017)

Tal


I mån av tid talar jag vid konferenser,  mm: Vanliga teman är tillit till professioner och medborgare, framtidens arbete - trender i samhälle och förvaltning, mötet mellan det mänskliga och det digitala samt tvärdering för utveckling (om tillsyn, revision och granskning i en ny tid). Samtliga föreläsningar utgår från egen och andras forskning och de kombineras ofta med en workshop eller gemensam diskussion. Varje föreläsning är unik.


Övrigt


Bidrar som expert i olika expertråd och som rådgivare kring olika frågor och strategiska vägval. Ingår i expertgrupper vid bland annat ESO (finansdep.), Statskontoret och Expertgruppen för biståndsanalys samt i vetenskapliga råd. Jag hjälper också kommuner, regioner och statliga myndigheter som rådgivare. År 2018 var jag strategisk rådgivare i Region Skåne med ett regionövergripande uppdrag kring tillit. Några reflektioner från detta kan du ta del av här.

KONTAKT


E-post

louise@bringselius.se


Twitter

@bringselius.se


LinkedIn

Louise Bringselius


AKTUELLT


Konferensen HR Nu för offentlig sektor.

Plats: Nalen, Stockholm.

20 mars 2019


Öppet forskningsseminarium

Plats: Malmö universitet

3 april 2019

Copyright @ All Rights Reserved