Start

Louise Bringselius

 

Docent, forskningsledare, föreläsare och rådgivare.

 

Inriktning: organisation, ledning och styrning, särskilt i offentlig sektor

 

louise@bringselius.se

Antologi till Tillitsdelegationen klar

2018-04-28

Totalt 23 forskare medverkar i en kommande bok med forskning och praktiska exempel på hur tillit kan underlätta när man styr och leder vård, skola och omsorg. Boken är ett bidrag från forskarsamhället till den statliga utredningen Tillitsdelegationen, där jag har haft glädjen att arbeta som forskningsledare sedan januari 2017. Där redovisas resultatet från tolv forskarledda studier av intressanta tillitsbyggande utvecklingsprojekt i välfärdssektorn. Dessa bidrag kompletteras med mer teoretiska kapitel av professor Bo Rothstein, professor Lars Trägårdh och mig. Boken kommer offentliggöras samtidigt med huvudbetänkandet detn 14 juni 2018.

Webbsändning från 9 april 2018

2018-04-12

Presentationerna från Tillitsdelegationens konferens för statliga myndigheter, den 9 april 2018, ligger nu ute på Youtube. Här kan man bl a se en stark presentation från Helsingborgs stad, där professor Lars Denvall berättar om sin studie (läs mer i kommande antologi) och såväl medarbetare som brukare också berättar. Här ger jag också en introduktion till tillit som styrprincip och hur det kan förstås och ta sig uttryck.

Strategisk rådgivare i Region Skåne

2018-02-01

Den 1 januari 2018 tillträdde jag en tjänst som strategisk rådgivare vid Region Skåne, med ansvar för att stödja ett tillitsbyggande arbete över hela regionens verksamhet. Jag utgår från en placering i ledningsgruppen för koncernstab HR och arbetar med särskilt fokus på Skånes universitetssjukvård (SUS). Arbetet bedrivs i ett första steg som rådgivande främst till förvaltningschefer, ledningsgrupper och verksamhetschefer. Hösten 2018 blir det mer operativt, med särskilt fokus på styrning, samverkan, arbetsmiljö, mm. Det här arbetet bedriver jag på 50% våren 2018 och 70% hösten 2018.

DEBATT

9 april 2018:

Barometern / Ledarkrönika / "Öppna upp den slutna psykiatrin"

 

12 mars 2018:

Barometern / Ledarkrönika / "Den enes frihet den andres ofrihet på nätet"

 

12 februari 2018:

Barometern / Ledarkrönika / "Kreativa talanger kan utvecklas bättre på landsbygden"

 

8 januari 2018:

Barometern / Ledarkrönika / "Var finns gentlemannaskapet?"

 

17 december 2017:

Dagens Nyheter / DN Debatt / "Tillit till medarbetarna ökar både kvalitet och effektivitet"

 

12 december 2017:

Barometern / Ledarkrönika / "En offentlig sektor med känsla för det mänskliga"

 

1 november 2017:

"Tillitsbaserad styrning och ledning: Ett ramverk" / Rapport i Tillitsdelegationens rapportserie (Samma ingår i kommande antologi)

 

13 november 2017:

Barometern / Ledarkrönika / "Medledarskap det nya svarta"

 

9 oktober 2017:

Barometern / Ledarkrönika / "Småländska ideal lyfter välfärden"

 

12 september 2017:

Axess / Opinion / "Rädsla för risker" (Om ämbetsmannen och vår förvaltningskultur).

 

14 augusti 2017:

Barometern-OT / Ledarkrönika / "Nostalgin förför i en osäker tid"

 

6 augusti 2017:

Dagens Nyheter Debatt / Vänd pyramiderna och fokusera på frontlinjen. (DN har en annan rubrik som tyvärr är missvisande.) Läs här

 

 

31 juli 2017:

Sveriges Radio Godmorgon, Världen! / Intervju / "Ett förändrat Myndighetssverige". Lyssna.

 

14 juli 2017:

Barometern-OT /Ledarkrönika / "Människan har värde bortom prestationen". Läs mer.

 

29 juni 2017:

Dagens Samhälle / Perspektiv / "Tillit ska flytta besluten närmare brukarna". Läs mer.

 

12 juni 2017:

Barometern-OT / Ledarkrönika / "Det offentliga får aldrig leka spågrumma". Läs mer.

 

12 maj 2017:

Veckans Affärer / Intervju / "Det måste finnas tid för slack"

Läs mer.

 

11 maj 2017:

Barometern / Ledarkrönika / "Flyttlass minskar korruptionsrisken". Läs mer.

 

11 april 2017:

Barometern / Ledarkrönika / "Det grälsjuka samtalet skadar demokratin". Läs mer.

 

9 januari 2017:

DN Kultur / Redaktionell text / "Den fartblinda kulturen dömd att göra misstag". Läs mer.

 

louise@bringselius.se