Hem

Välkommen!Jag heter Louise och arbetar som forskare, författare och föreläsare. Som organisationsvetare har jag ett stort intresse för tankar och moden i samhälle, politik och organisationer. Särskilt brinner jag för ett gott arbetsliv i offentlig sektor - ett arbetsliv där människor kan må bra och tillsammans finna mening och glädje i sitt uppdrag gentemot samhället. Min forskning sträcker sig över 15 år tillbaka i tid och jag är publicerad i såväl internationella journaler som svenska böcker. 


I januari 2017 tillträdde jag som forskningsledare i den statliga utredningen Tillitsdelegationen (finansdepartementet) - ett uppdrag jämte min forskning. Detta är en unik utredning som tar sikte på idéer om hur offentlig sektor ska styras och ledas. Utredningen menar att det behövs ökat handlingsutrymme för alla de som arbetar i brukarmötande yrken, t ex läkare, lärare, poliser, sjuksköterskor. Jag skriver också krönikor och medverkar i olika expertgrupper. Min forskning är 2019-2022 finansierad av Forte och fokuserar särskilt på värderingar och etik i offentlig sektor.


Aktuellt framöver i urval


27/8: Talar på Socialchefsdagarna i Umeå

23/3: Talar på konferensen Ledning och styrning i framtidens kommun 2019

10/10: Överlämning av Tillitsdelegationens betänkande

23/10: Talar på Fysioterapi 2019 (konferens)

12/11: Talar på Kvalitetsmässan om dels framtiden efter Tillitsdelegationen, dels regelförenklingar

27/11: Talar på Statskontoret

11/12: Talar på Idrottens ledarskapssymposium 2019 (Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna)


Hänt nyligen i urval


19/8: Ny forskningsrapport om kultur och värdegrundsarbete publicerad i Tillitsdelegationens rapportserie. Ladda ned här.

24/5: Talade på nordisk konferens i Oslo om den statliga revisionen, på temat etisk revision

23/5: Nytt forskningsanslag från Forte för perioden 2019-2022

29/4: Talade om tillitsbaserad uppföljning på Forum Tillit (Tillitsdeleationens seminarium)


Senaste texterna


19/8: Ny forskningsrapport om kultur och värdegrundsarbete publicerad i Tillitsdelegationens rapportserieLadda ned här.

13/8: Barometern / ledarkrönika / "Tacksamheten stärker samhället"

7/7: Debattartikel i Dagens Nyheter om värdegrundsarbete

I korthet


  • Filosofie doktor, docent och universitetslektor i organisation och ledning, på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Forskningsprojekt 2019-2022 om värderingar och etik i offentlig sektor, finansierat av Forte.
  • Forskningsledare i den statliga utredningen Tillitsdelegationen, finansdepartementet. Ansvar för tolv forskarledda försöksverksamheter och utveckling av ramverk och definitioner i uppdraget i välfärdssektorn. Uppdrag att vidareutveckla ramverken i dagens uppdrag i staten.
  • Fristående föreläsare och författare
  • Krönikör i Sydsvenska Dagbladet fr o m september 2019 (tidigare Barometern-OT)
  • Ledamot i regeringens insynsråd vid Skolinspektionen samt flera expertgrupper


Kontakt


Twitter: @bringselius

E-post: louise@bringselius.se


Krönikor & intervjuer


Sedan våren 2017 skriver jag en ledarkrönika i månaden i småländska Barometern. I september 2019 går jag över till Sydsvenska dagbladet, där jag kommer bidra med en krönika var tredje vecka. Här samlas intervjuer, debattartiklar, krönikor, mm.

Böcker & forskning


I november 2018 släpptes boken "Tillit - en ledningsfilosofi för framtidens offentliga sektor". Det är en av de böcker jag har skrivit och fler är på gång. Här samlas några av mina viktigaste böcker och forskningsartiklar, mm.

Presentationer


I mån av tid talar jag på konferenser,  i ledningsgrupper, mm: Vanliga teman är tillitsbaserad styrning och ledning, trender i samhälle och förvaltning, organisationsförändring, organisations-kultur  samt utvärdering (tillsyn, revision och granskning under nya former). Samtliga föreläsningar utgår från egen och andras forskning och de kombineras ofta med en gemensam diskussion.