Hem

Louise Bringselius

 

Forskningsledare, föreläsare och rådgivare med fokus på tillit och förändring inom offentlig organisation och ledning

Twitter: @bringselius

Pressbilder

Välkommen!

 

Jag är forskare, föreläsare och rådgivare med inriktning mot organisation, ledning och styrning i offentlig sektor. Har över 15 års erfarenhet från forskning på detta område, men jag har även haft roller som financial controller, marknadschef, mm. Delar mina senaste texter mm på denna hemsida.

 

Huvuduppdrag idag:

  • Docent och lektor i företagsekonomi vid Lunds universitet.
  • Forskningsledare i statliga Tillitsdelegationen (finansdepartementet). Ansvarar för en kommande forskningsantologi, baserad på tolv studier av utvecklingsprojekt i vård, skola och omsorg. Hjälper också delegationen med definitioner och ramverk. Avslutar detta uppdrag den 31 maj 2018.
  • Strategisk rådgivare vid Region Skåne. Där driver jag ett tillitsbyggande stödarbete i hela regionen, men med särskilt fokus på Skånes universitetssjukvård. Har en placering i ledningsgruppen vid koncernstab HR.
  • Föreläsare, rådgivare och krönikör. De flesta av dessa uppdrag har jag i mitt eget bolag. Louise Bringselius AB. Medverkar även i expertråd, vid bl a Statskontoret och ESO (finansdep).

 

Twitter: @bringselius

Aktuella texter

 

9 april 2018:

Barometern / Ledarkrönika / "Öppna upp den slutna psykiatrin"

 

12 mars 2018:

Barometern / Ledarkrönika / "Den enes frihet den andres ofrihet på nätet"

 

12 februari 2018:

Barometern / Ledarkrönika / "Kreativa talanger kan utvecklas bättre på landsbygden"

 

16 januari 2018:

Public Money & Management / Forskningsartikel / "Efficiency, Economy and Effectiveness - but what about Ethics? Supreme Audit Institutions at a Critical Juncture"

 

8 januari 2018:

Barometern / Ledarkrönika / "Var finns gentlemannaskapet?"

 

17 december 2017:

Dagens Nyheter / DN Debatt / "Tillit till medarbetarna ökar både kvalitet och effektivitet"

 

12 december 2017:

Barometern / Ledarkrönika / "En offentlig sektor med känsla för det mänskliga"

 

1 november 2017:

"Tillitsbaserad styrning och ledning: Ett ramverk" / Rapport i Tillitsdelegationens rapportserie (Samma ingår i kommande antologi)

 

13 november 2017:

Barometern / Ledarkrönika / "Medledarskap det nya svarta"

 

9 oktober 2017:

Barometern / Ledarkrönika / "Småländska ideal lyfter välfärden"

 

12 september 2017:

Axess / Opinion / "Rädsla för risker" (Om ämbetsmannen och vår förvaltningskultur).

 

14 augusti 2017:

Barometern-OT / Ledarkrönika / "Nostalgin förför i en osäker tid"

 

6 augusti 2017:

Dagens Nyheter Debatt / Vänd pyramiderna och fokusera på frontlinjen. (DN har en annan rubrik som tyvärr är missvisande.) Läs här

10 augusti 2017:

Dagens Nyheter Debatt - slutreplik

"Vi behöver ett nyanserat samtal om ledarskap" Läs här

 

31 juli 2017:

Sveriges Radio Godmorgon, Världen! / Intervju / "Ett förändrat Myndighetssverige". Lyssna.

 

14 juli 2017:

Barometern-OT /Ledarkrönika / "Människan har värde bortom prestationen". Läs mer.

 

29 juni 2017:

Dagens Samhälle / Perspektiv / "Tillit ska flytta besluten närmare brukarna". Läs mer.

 

12 juni 2017:

Barometern-OT / Ledarkrönika / "Det offentliga får aldrig leka spågrumma". Läs mer.

 

12 maj 2017:

Veckans Affärer / Intervju / "Det måste finnas tid för slack"

Läs mer.

 

11 maj 2017:

Barometern / Ledarkrönika / "Flyttlass minskar korruptionsrisken". Läs mer.

 

11 april 2017:

Barometern / Ledarkrönika / "Det grälsjuka samtalet skadar demokratin". Läs mer.

 

9 januari 2017:

DN Kultur / Redaktionell text / "Den fartblinda kulturen dömd att göra misstag". Läs mer.

Tilllitsbaserad styrning och ledning

 

Principer och exempel på tillitsbaserad styrning och ledning

 

Bidrar med ett brett ramverk för tillitsbaserad styrning och ledning i en ny rapport inom ramen för Tillitsdelegationens rapportserie. Där föreslås definitioner, principer och konkreta exempel på hur man kan arbeta tillitsbaserat, med referenser till aktuell forskning. Ladda ned rapporten här.

 

Försöksverksamheter och kommande bok

 

Hösten 2017 fortsätter arbetet med försöksverksamheterna. Totalt närmare 25 forskare runt om i Sverige bidrar med analys av olika tillitsbyggande initiativ i vård, skola och omsorg. Utkasten har nu kommit in och den 15 mars är deadline för slutlig version. Antologin publiceras den 18 juni, tillsammans med delegationens slutbetänkande, som den utgör underlag för.

 

Delbetänkande

 

Ett delbetänkande om ersättningsmodeller (SOU 2017:56) överlämnades till regeringen tors 15 juni 2017. Läs delbetänkandet här. Jag modererade ett seminarium på Rosenbad där delbetänkandet diskuterades - se det här.

Moderator vid seminarium 15/6 på Rosenbad

Copyright © All Rights Reserved louise@bringselius.se