Hem

 

Louise Bringselius

Forskare, föreläsare, författare och rådgivare

Inriktning: organisation, tillit, kultur och ledarskap

 

Välkommen!

Följ gärna mitt arbete på denna hemsida! Jag är

  • fil doktor och docent i organisation och ledning (företagsekonomi) vid Lunds universitet
  • Strategisk rådgivare vid Region Skåne med ansvar för ett förbättringsarbete med tillit till vårdprofessioner och patienter som grund. Placering i ledningsgruppen vid Koncernstab HR. Läs mer.
  • Fristående författare och föreläsare (Louise Bringselius AB). Rådgivare i expergrupper, bl a vid Statskontoret och ESO (finansdep).

 

I juni 2018 avslutade jag ett uppdrag som forskningsledare i den statliga utredningen Tillitsdelegationen (finansdepartementet). Resultaten presenteras i en forskningsantologi (SOU 2018:38) som laddas ned här.

Louise Bringselius

Se fler debattinlägg här...

Se fler forskningspublikationer här...