Hem

Louise Bringselius

 

  • Filosofie doktor, docent och universitetslektor i organisation och ledning, Lunds universitet
  • Forskningsledare i den statliga utredningen Tillitsdelegationen, finansdepartementet
  • Fristående föreläsare, krönikör och illustratör

Ett gott samhälle

 

 

 

"I svensk politik och förvaltning ser vi mycket till formella strukturer. På flera sätt kan det tyckas enklare än att gå den beteendevetenskapliga vägen. Men med en fördjupad lyhördhet för vad som driver och motiverar människor kan vi ofta nå betydligt längre. Styrningen av offentlig sektor ska inte bara handla om det juridiska och formella, utan också visa på en känsla för det mänskliga." (Bringselius i Barometern, 12 dec. 2017)

 

 

 

Jag heter Louise och jag arbetar som forskare, författare, rådgivare och talare. Som organisationsvetare har jag ett stort intresse för tankar och moden i samhälle, politik och organisationer. Särskilt brinner jag för ett gott arbetsliv i offentlig sektor - ett arbetsliv där människor kan må bra och tillsammans finna mening och glädje i sitt uppdrag gentemot samhället. Min forskning sträcker sig över 15 år tillbaka i tid.

 

Sedan 2017 är jag forskningsledare i den statliga utredningen Tillitsdelegationen (finansdepartementet). Detta är en unik utredning som tar sikte på idéer om hur offentlig sektor ska styras och ledas. Med stöd i forskningen menar vi att det behövs ökat handlingsutrymme för alla de som arbetar i brukarmötande yrken, t ex läkare, lärare, poliser, sjuksköterskor. Då krävs det minskad detaljstyrning och en kultur som gynnar samarbete. Med dagens tilläggsdirektiv försöker vi särskilt visa vägen för de som vill arbeta med tillit i praktiken i statsförvaltningen.

VILL DU VETA MER?

 

När vi delar tankar växer vi som människor. Kom gärna med feedback på mina texter, presentationer, mm. Till fördelarna med forskningen hör seminariekulturen. Det kollegiala samtalet är nämligen grunden för lärande och utveckling i alla organisationer. Där utmanar vi både oss själva och varandra att tänka nytt och tänka bättre. Nedan finns några länkar till dig som vill diskutera eller bara veta mer.

Text

 

I november 2018 släpptes boken "Tillit - en ledningsfilosofi för framtidens offentliga sektor". Det är en färgrik och lättläst bok om tillit. Juni 2018 släpptes en huvudbetänkande (SOU 2018:47), forskningsantologi (SOU 2018:38) m.m. då Tillitsdelegationens huvuduppdrag avslutades. Jag skriver också krönikor, debattartiklar, ger intervjuer, m.m. De senaste inläggen samlas här.

 

Några särskilt uppskattade texter:

- "Tillit ska flytta besluten närmare brukarna" (Dagens Samhälle, 29 juni 2017)

- "Gör som Danmark för att minska regelkrånglet" (Barometern, 20 sep. 2018)

- "Den fartblinda kulturen dömd att göra misstag" (Dagens Nyheter, 7 jan. 2017)

Tal

 

Jag är en uppskattad talare vid konferenser och chefsdagar. Vanliga teman:

 

- Tillitsbaserad styrning och tillitsbaserat ledarskap

- Framtidens offentliga sektor och den goda arbetsmiljön

- Utvärdering för utveckling: om tillsyn, revision och granskning i en ny tid

 

Samtliga föreläsningar utgår från egen och andras forskning och de kombineras ofta med en workshop eller gemensam diskussion. Varje föreläsning är unik. Jag faciliterar även dialog, t ex mellan politiker, tjänstemän och andra grupper.

 

Råd

 

Som expert kan jag hjälpa till med råd kring konkreta insatser och strategiska vägval. Som forskare lyfter vi ofta särskilda perspektiv och kan peka på nya sätt att tänka och arbeta. Man kan också få råd om litteratur eller andra forskare som kan vara till hjälp framöver.

 

Jag ingår i expertgrupper vid bland annat ESO (finansdep.), Statskontoret och Expertgruppen för biståndsanalys, m.m. Jag hjälper också kommuner, regioner och statliga myndigheter som rådgivare. År 2018 var jag strategisk rådgivare i Region Skåne med ett regionövergripande uppdrag kring tillit. Några reflektioner från detta kan du ta del av här.

KONTAKT

 

E-post

louise@bringselius.se

 

Twitter

@bringselius.se

 

LinkedIn

Louise Bringselius

 

AKTUELLT

 

Konferensen HR Nu för offentlig sektor.

Plats: Nalen, Stockholm.

20 mars 2019

 

Öppet forskningsseminarium

Plats: Malmö universitet

3 april 2019

Copyright @ All Rights Reserved