Hem

Louise Bringselius

Forskningsledare i Tillitsdelegationen

Strategisk rådgivare vid Region Skåne

Fil dr och docent i organisation och ledning

Twitter: @bringselius

Pressbilder

Forskningsledare, strategisk rådgivare och ledarkrönikör

med inriktning mot tillit i offentlig sektor

 

Som forskningsledare i statliga Tillitsdelegationen (finansdepartementet) har jag tre huvuduppdrag: (1) rekrytera forskare/verksamheter till studier (försöksverksamheter) och stötta dessa, (2) utveckla ramverk med definitioner, principer och exempel på tillitsbaserad styrning och ledning samt (3) som redaktör ansvara för en forskningsantologi (SOU). Totalt 13 försöksverksamheter pågår idag och följs av 25 forskare.

 

Jag arbetar även som strategisk rådgivare vid Region Skåne, med särskilt fokus på deras tillitsbyggande utvecklingsarbete, som bl a handlar om lyhördhet gentemot medarbetare, kontinuerligt förbättringsarbete och lärande utifrån goda exempel. I denna roll är jag särskilt fokuserad på Skånes universitetssjukhus.

 

I botten har jag en examen som filosofie doktor (2008) och docent (2013) i organisation och ledning (företagsekonomi), från Lunds universitet. Har även arbetat som bl a regional marknadschef, ledningsstöd, financial controller och managementkonsult. Min forskning har särskilt fokuserat på frågor om organisation, kultur/ledarskap och styrning/utvärdering. Jag skriver ledarkrönikor i Barometern, föreläser och medverkar i expertråd vid bl a Statskontoret.

 

Aktuella texter

 

17 december 2017:

Dagens Nyheter / DN Debatt / "Tillit till medarbetarna ökar både kvalitet och effektivitet"

 

12 december 2017:

Barometern / Ledarkrönika / "En offentlig sektor med känsla för det mänskliga"

 

1 november 2017:

"Tillitsbaserad styrning och ledning: Ett ramverk" / Rapport i Tillitsdelegationens rapportserie (Samma ingår i kommande antologi)

 

13 november 2017:

Barometern / Ledarkrönika / "Medledarskap det nya svarta"

 

9 oktober 2017:

Barometern / Ledarkrönika / "Småländska ideal lyfter välfärden"

 

12 september 2017:

Axess / Opinion / "Rädsla för risker" (Om ämbetsmannen och vår förvaltningskultur).

 

14 augusti 2017:

Barometern-OT / Ledarkrönika / "Nostalgin förför i en osäker tid"

 

6 augusti 2017:

Dagens Nyheter Debatt / Vänd pyramiderna och fokusera på frontlinjen. (DN har en annan rubrik som tyvärr är missvisande.) Läs här

10 augusti 2017:

Dagens Nyheter Debatt - slutreplik

"Vi behöver ett nyanserat samtal om ledarskap" Läs här

 

31 juli 2017:

Sveriges Radio Godmorgon, Världen! / Intervju / "Ett förändrat Myndighetssverige". Lyssna.

 

14 juli 2017:

Barometern-OT /Ledarkrönika / "Människan har värde bortom prestationen". Läs mer.

 

29 juni 2017:

Dagens Samhälle / Perspektiv / "Tillit ska flytta besluten närmare brukarna". Läs mer.

 

12 juni 2017:

Barometern-OT / Ledarkrönika / "Det offentliga får aldrig leka spågrumma". Läs mer.

 

12 maj 2017:

Veckans Affärer / Intervju / "Det måste finnas tid för slack"

Läs mer.

 

11 maj 2017:

Barometern / Ledarkrönika / "Flyttlass minskar korruptionsrisken". Läs mer.

 

11 april 2017:

Barometern / Ledarkrönika / "Det grälsjuka samtalet skadar demokratin". Läs mer.

 

9 januari 2017:

DN Kultur / Redaktionell text / "Den fartblinda kulturen dömd att göra misstag". Läs mer.

Missa inte...

 

...konferensen "Styra och leda framtidens välfärd 2018" i Göteborg den 9-10 januari, där jag medverkar. Konferensen är ett samarrangemang mellan SKL, Forte, Göteborgs universitet, Sunt arbetsliv och Arbetsmiljöverket. Birgitta Niklasson, forskare vid Göteborgs universitet, kommer där också berätta om resultat från en studie av Landstinget i Kalmar Län (en försöksverksamhet inom Tillitsdelegationen).

 

Tilllitsbaserad styrning och ledning

 

 

Principer och exempel på tillitsbaserad styrning och ledning

 

Bidrar med ett brett ramverk för tillitsbaserad styrning och ledning i en ny rapport inom ramen för Tillitsdelegationens rapportserie. Där föreslås definitioner, principer och konkreta exempel på hur man kan arbeta tillitsbaserat, med referenser till aktuell forskning. Ladda ned rapporten här.

 

Försöksverksamheter och kommande bok

 

Hösten 2017 fortsätter arbetet med försöksverksamheterna. Den 26 okt 2017 ledde jag ett forskarseminarium där forskarna berättade om sina preliminära resultat och där mitt uppdaterade ramverk diskuterades. Samtliga texter till antologin ska vara klara i januari. Därefter hålls en intern workshop och slutrevideringen är klar till 1 mars. Antologin är underlag för delegationens slutbetänkande.

 

Delbetänkande

 

Ett delbetänkande om ersättningsmodeller (SOU 2017:56) överlämnades till regeringen tors 15 juni 2017. Läs delbetänkandet här. Jag modererade ett seminarium på Rosenbad där delbetänkandet diskuterades - se det här.

Moderator vid seminarium 15/6 på Rosenbad

Copyright © All Rights Reserved louise@bringselius.se