Presentationer

Föreläsningar och workshops


Håller många inspirationsföreläsningar, men också workshops och mer traditionella forskningsföreläsningar. En bra modell brukar vara en timmes föreläsning samt en timme diskussion, först i grupp och därefter gemensamt. Några vanliga teman:

  • Tillitsbaserad styrning och ledning
  • Organisationskultur och ledarskap
  • Organisationsförändring
  • Ämbetsmannen och den offentliga etiken
  • Granskning, utvärdering och tillsyn
  • Framtiden - den mänskliga välfärdsstaten och kunskapssamhället