Rådgivning

RÅDGIVNING OCH LEDNINGSSTÖD


Som ledare kan du behöva en diskussionspartner för att analysera situationer och välja en väg framåt. På samma vis kan också ledningsgrupper och andra team behöva stöd för att bryta mönster och hitta nya utvecklingsvägar. Som rådgivare och facilitator till enskilda chefer och i ledningsgrupper hjälper jag till med grupputveckling, ledarskap och styrningsfrågor.

Alla team kan behöva ett externt stöd i sin utveckling

I rollen som rådgivare och coach för ledningsgrupper och team kan jag fokusera antingen på den inre dynamiken i gruppen eller på strategiska vägval som verksamheten står inför. I det sistnämnda fallet kan det handla om strategisk omvärldsanalys, utformning av den övergripande organisationen, styrning och uppföljning, med mera. Hör gärna av dig för att diskutera!

Hello world