Kurs

Utbildning i tillitsbaserat ledarskap


Välkommen till en helt ny utbildning i tillitsbaserat ledarskap! Detta är en forskarledd men praktiknära utbildning som ges i två versioner - en till chefer och en till konsulter.

Utbildning för chefer - april 2024


Välkommen till en helt ny utbildning i tillitsbaserat ledarskap! Detta är en forskarledd men praktiknära utbildning som ges i två versioner - en till chefer och en till konsulter.


Utbildningens mål

Utbildningen ska ge deltagarna förståelse för hur de kan arbeta i sin vardag med ett tillitsbaserat ledarskap och de vetenskapliga grunderna för detta. Fokus sätts på en bred palett av frågor, såsom styrning, uppföljning, beteenden, konflikthantering. Utbildningen ska också resultera i en personlig idé eller plan om vad man vill göra mer/mindre/annorlunda framöver på sin arbetsplats.


Metoder

 • Föreläsningar
 • Samtal kring case
 • Personlig coaching
 • Gruppdiskussioner

Kurslitteratur

 • Boken "Tillitsbaserat ledarskap - från pinnräknande till samskapande" av Louise Bringselius (Komlitt förlag)
 • Forskningsartiklar
 • Exempelsamling

Teman vid chefsutbildningen (preliminärt)

 • Bakgrund - hur samhällets utveckling ställer krav på nya sätt att styra och leda
 • Ramar för tilliten - vad behöver finnas på plats? Om stödstrukturer, gemensamma etiska principer, goda regelverk och andra förutsättningar.
 • Rollen som kompass - att arbeta syftesdrivet
 • Rollen som coach - att stötta teamet och se individen
 • Rollen som vägröjare - förenkling och avbyråkratisering
 • Medledarskap (organisatoriskt medborgarskap)
 • Organisatoriskt lärande och konflikthantering
 • Fällor och felsteg
 • Deltagarnas utmaningar och erfarenheter

Datum, plats och tider

Första omgången av utbildningen ges den 2-3 april 2024 på vackra Hypoteket i Lund. Antal deltagare är max 20 personer.

Dag 1: kl 09.30-16.30

Dag 2: kl 09.00-16.00

Kursavgift

Kursavgift: 14 900 kr
Avgiften inkluderar utbildning på två heldagar, kursbok, lunch och fika.

Länk för anmälan

Anmälan till utbildningarna görs enklast via denna länk: Anmälan. (Observera att anmälan inte garanterar plats på utbildningen.)

Utbildning för konsulter - maj 2024


Den 28-29 maj ges en utbildning för konsulter i Lund. Det blir en grupp på 10-12 personer och även här två dagar. Kursavgiften är 28 000 kr exkl moms. Det inkluderar fika, lunch och kurslitteratur samt förstås kursdiplom.

Kontakta mig gärna här vid frågor eller för anmälan!