Böcker

BÖCKER


Bringselius, L. (2021) Tillitsbaserat ledarskap: från pinnräknande till samskapande. Komlitt Förlag.


Bringselius, L. (red.) (2021) Tillit och omdöme: perspektiv på tillitsbaserad styrning. Studentlitteratur.


Bringselius, L. (2020) Vägar till en god kultur: tillit, lärande och etik. Komlitt Förlag.


Bringselius, L. (2019) Ett mänskligare arbetsliv: Samlade krönikor för samtal om framtiden. Andra upplagan. Komlitt Förlag.


Bringselius, L. (2018) "Tillit – en ledningsfilosofi för framtidens offentliga sektor". Första upplagan. Komlitt förlag.


Bringselius, L. (redaktör) (2018) Styra och leda med tillit: forskning och praktik. SOU 2018:38. Stockholm: regeringskansliet.


Bringselius, L. (redaktör) (2017) "Den statliga revisionen i Norden: forskning och praktik". Lund: Studentlitteratur.


Bringselius, L. (2013) Organisera oberoende granskning: Riksrevisionens första tio år. Lund: Studentlitteratur. Läs boken här.


Andersson, F., T. Bergström, L. Bringselius, m fl (redaktör) (2012) Speglingar av en förvaltning i förändring: Reformeringen av Försäkringskassan. Stockholm. Stockholm: Santérus förlag.


Bringselius, L. (2018) Personnell resistance in mergers of professional service organizations: The case of two national audit offices. Doctoral disseration. Lund: Institutet för ekonomisk forskning.


Medförfattare till:


SOU 2018:47 Med tillit växer handlingsutrymmet. Finansdepartementet.


SOU 2017:56 Jakten på den perfekta ersättningsmodellen. Finansdepartementet.

BOKKAPITEL I URVALBringselius, L. (2021) Oberoende forskning i det
statliga kommittéväsendet: Lärdomar från Tillitsdelegationens uppdrag i välfärdssektorn.

I: Salö, Linus (red.) Humanvetenskapernas verkningar. Dialogos förlag.


Bringselius, L. (2018) Inledning. I: Bringselius (red.) Styra och leda med tillit – forskning och praktik. SOU 2018:38. Stockholm: finansdepartementet.


Bringselius, L. (2018) Vad är tillitsbaserad styrning och ledning? I: Bringselius (red.) Styra och leda med tillit – forskning och praktik. SOU 2018:38. Stockholm: finansdepartementet.


Bringselius, L. (2018) Vad har vi lärt oss om att styra och leda med tillit? I: Bringselius (red.) Styra och leda med tillit – forskning och praktik. SOU 2018:38. Stockholm: finansdepartementet.


Bringselius, L. (2017) Trust Relations and Autonomy Issues at the Swedish Social Insurance Agency 2003-2015. I: Irvine Lapsley & Hans Knutsson (red), Modernising the state: The case of Sweden. Routledge.


Bringselius, L. (2015) In the absence of a Public Accounts Committee: The Swedish Experience. I: Zahirul Hoque (red.), Making Governments Accountable: The Role of Public Accounts Committees and National Audit Offices. London/New York: Routledge.


Bringselius, L. (2014) Vem ska bestämma? Utrymmet för effektivitetsrevisorernas professionella omdöme. I: Isberg, M. & I. Mattsson (red) Riksrevisionen tio år: granskning, ansvar, lärande. Stockholm: SNS Förlag.


Bringselius, L. (2012). Mergers of authorities in central Government: Role ambiguities and blame-avoidance. I: Andersson, H., F. Nilsson & V. Havila (red), Mergers and Acquisitions: The Critical Role of Stakeholders. Routledge. Läs...


FORSKNINGSARTIKLAR OCH RAPPORTERBringselius, L. (2019) Uppföljning ur ett tillitsperspektiv. Rapport nr 07 i Tillitsdelegationens rapportserie. Stockholm: finansdepartementet.


Bringselius, L. (2019) Kultur och värdegrundsarbete ur ett tillitsperspektiv. Rapport nr 06 i Tillitsdelegationens rapportserie. Stockholm: finansdepartementet.


Bringselius, L. (2018) Efficiency, Economy and Effectiveness – But what about Ethics? Performance Audit at Supreme Audit Institutions. Public Money & Management, 38 (2), 105-110.


Bringselius, L. & A. Thomasson (2017) Balancing stability and change in the New Weberian State. Statsvetenskaplig tidskrift, nr 01.


Bringselius, L. & M. Lemne (2017) What Qualifications does Good State Audit Require? The Profiles of Ten Auditors-General. Statsvetenskaplig tidskrift, nr 01.


Ahlbäck Öberg, S. & L. Bringselius (2015) Professional Autonomy after New Managerialism: From occupational to organizational professionalism? European Journal of Political Science, 7(4), 499-523.


Bringselius, L. (2014) Employee Objections to Organizational Change: A Framework for Addressing Management Responses. Organization Development Journal, 32(1), 41-54.


Bringselius, L. (2014) The dissemination of results from Supreme Audit Institutions: Independent partners with the media? Financial Accountability and Management, 30(1), 75-94.


Bringselius, L. (2013) The voice of professionals – lost in evaluation? International Journal of Public Administration, 36(10), 723-731.


Bringselius, L. (2012). Gaining legitimacy as a public official: The case of supportive employee attitudes to the standardisation of work. International Journal of Public Administration, 35 (8), 544-552.


Andersson, F., T. Bergström, L. Bringselius, M. Dackehag, T. Karlsson, S. Melander, G. Paulsson (2011). Organisatoriska vägval: en studie av Försäkringskassans förändringsarbete. Nordiske Organisasjonsstudier, no. 4.