Text

Böcker, artiklar, krönikor & intervjuer
”Ämbetsmannen är en person med ett särskilt omdöme, en särskild integritet och en särskild förmåga att se helheten där många andra förlorar sig själva i detaljerna. En person vars karaktär inte främst beskrivs som femtio nyanser av grått, utan snarare som en ovanligt bred och rik palett av färger. En person som inte bara kan bläddra i lagboken, utan också förmår tolka lagar och översätta dem till en fungerande praktik i en värld full av målkonflikter – och en person som inte tvekar att slå larm vid missförhållanden.”

(Bringselius , Axess, 2017)Citatet ovan är hämtat från en artikel som publiceras i Axess år 2017. Där diskuterar jag den svenska förvaltningskulturen och förklarar hur det finns många skäl till dagens försiktighet, men också betydelsen av ämbetsmannaidealet för att den fungerar relativt bra.

31 maj 2019:

Sydsvenska Dagbladet / gästkrönika / "Prestige, grupptänkande och stress är en giftig mix"


30 maj 2019:

Sveriges Radio P1 / intervju / "Människans mått: NPM nu och i framtiden"


13 maj 2019:

Barometern / ledarkrönika / "Högt pris för dåligt ledarskap"


12 april 2019:

Barometern / ledarkrönika / "Tid för nationell kraftsamling kring vården"


11 mars 2019:

Barometern / ledarkrönika / "En stadsmiljö att älska"


10 februari 2019:

Barometern / ledarkrönika / "Bättre arbetsmiljö utan kontorslandskap"


17 januari 2019:

Barometern / ledarkrönika / "Värna visselblåsare för att förhindra fler skandaler"


12 december 2018:

Barometern / ledarkrönika / "Arbetet - samhällets heliga gral"


18 november 2018:

Barometern / ledarkrönika / "I det lokala finns grunden för det globala"


16 oktober 2018:

Barometern / ledarkrönika / "När mätandet tar över"


18 september 2018:

Barometern / ledarkrönika / "Gör som i Danmark för att minska regelkrånglet"


10 september 2018:

"En tid utan sammanhang" / artikel i Axess


25 augusti 2018:

"Tillit - bättre kvalitet med mindre styrning" / artikel som månadens forskare / Kommunal ekonomi


13 augusti 2018:

Barometern / ledarkrönika / "Ett samhälle där människor är ensamma tillsammans"


10 juli 2018:

Barometern / ledarkrönika / "Laget, jaget och ledarskapet"


Almedalen 1 juli (medverkan via på förhand inspelad intervju):

Koncentrerad vård ger bättre kvalitet -men hur? Panelsamtal.

Se webbsändning


14 juni 2018:

Dagens Nyheter / DN Debatt / "Tillit till medarbetare helt avgörande i dagens samhälle"


14 juni 2018:

Vetenskapsradion / "Mer tillit och mindre kontroll - bra för patienter och elever"


11 juni 2018:

Barometern / Ledarkrönika / "Från falska nyheter till inga nyheter alls"


1 juni 2018:

Dagens Nyheter / Intervju / "Organisationsforskare: Karolinskas nya modell är ett högriskprojekt"


Maj 2018:

Vårdfokus / Intervju / "Välfärden i flera länder allt mer topptung"


Maj 2018:

Barometern / Ledarkrönika / "Utan forskning blir reformerna sämre"


9 april 2018:

Barometern / Ledarkrönika / "Öppna upp den slutna psykiatrin"


12 mars 2018:

Barometern / Ledarkrönika / "Den enes frihet den andres ofrihet på nätet"


12 februari 2018:

Barometern / Ledarkrönika / "Kreativa talanger kan utvecklas bättre på landsbygden"


8 januari 2018:

Barometern / Ledarkrönika / "Var finns gentlemannaskapet?"


3 december 2017:

Dagens Nyheter / Intervju / "Toppstyrningen ska brytas nu ska personalen fa mer egenmakt"


17 december 2017:

Dagens Nyheter / DN Debatt / "Tillit till medarbetarna ökar både kvalitet och effektivitet"


12 december 2017:

Barometern / Ledarkrönika / "En offentlig sektor med känsla för det mänskliga"


13 november 2017:

Barometern / Ledarkrönika / "Medledarskap det nya svarta"


12 september 2017:

Axess / Opinion / "Rädsla för risker"

(Om ämbetsmannen och  förvaltningskulturen i svenska staten)


5 september 2017:

Barometern / Ledarkrönika / "Många argument för ett granskningsutskott"


14 augusti 2017:

Barometern / Ledarkrönika / "Nostalgin förför i en osäker tid"


6 augusti 2017:

Dagens Nyheter Debatt

Vänd pyramiderna och fokusera på frontlinjen.

Debattartikel

(Artikeln har egentligen en annan rubrik, men den är tyvärr missvisande.)


10 aug. 2017:

Dagens Nyheter Debatt

"Vi behöver ett nyanserat samtal om ledarskap"

Slutreplik på debatten ovan


31 juli 2017:

Barometern / ledarkrönika / "Farliga misstankar om politikerjäv"


31 juli 2017:

Sveriges Radio Godmorgon, Världen! / Intervju / "Ett förändrat Myndighetssverige"


14 juli 2017:

Barometern / ledarkrönika / "Människan har värde bortom prestationen"


29 juni 2017

Dagens Samhälle /debattartikel / "Tillit ska flytta besluten närmare brukarna"


12 juni 2017:

Barometern / ledarkrönika / "Det offentliga får aldrig leka spågrumma"


11 maj 2017:

Barometern / ledarkrönika / "Flyttlass minskar korruptionsrisken"


11 april 2017:

Barometern / ledarkrönika / "Det grälsjuka samtalet skadar demokratin"


15 april 2017:

Sveriges Radio Ekot, lördagsintervjun / Kommentar om Riksrevisionen


27 jan 2017:

Sveriges radio, Studio Ett (P1)

Samtal om korruption

Studiosamtal om korruption, med anledning av nya skandaler. Även Inga-Britt Ahlenius medverkade.

Lyssna på inslaget (ca 1h in i sändn.)


Augusti/september 2016:

Kommenterar direktsändning från Konstitutionsutskottets extrainsatta möte  den 5 augusti (Sveriges   Radio).

Kommentar även i Sveriges Radio Lunchekot den 1 september.


13 mars 2017:

Barometern / ledarkrönika / "Forskningen får aldrig bli sig själv nog".


17 feb. 2017:

Dagens Samhälle / Debatt / "Nytt steg i unik satsning på tillit i förvaltningen"


9 jan 2017:

Dagens Nyheter / DN Kultur / "Den fartblinda kulturen dömd att göra misstag"


13 juli 2016:

Dagens Nyheter / DN Debatt /

"Riksdagen måste axla sitt ansvar för Riksrevisionen"


19 juli 2016:

Dagens Nyheter / DN Debatt, slutreplik / "Oberoendet inte ett frikort"


30 mars 2016:

Dagens Nyheter / DN Debatt / "Låt den offentliga sektorn återinföra administratörer"


4 april 2016:

Dagens Samhälle nr 16/2016 / Debatt /

"Pendeln slår i balansakten mellan välfärdsstaten och rättsstaten"


Maj 2016:

Organisation & Samhälle nr 2016/01

"Härifrån till verkligheten – forskningen och berättandet" Läs mer.


20 juni 2015:

Dagens Nyheter / DN Debatt

"Sverige behöver en mer nyanserad debatt om NPM". Läs mer.


Dec. 2014:

Organisation & Samhälle nr 2014/02. / "New Public Management - ett enkelt penseldrag som förklarar det mesta?" (Populärvetenskaplig artikel.) Läs mer.


Sep. 2011:

DN Debatt / "“Krav på rörlighet i akademin riskerar att befästa en mansdominerad kultur”

Debattartikel tillsammans med Birgitta Jordansson. Läs mer.


2009:

Dagens Industri, om personalpolitik i svensk förvaltning. Debattartikel. Läs mer.


29 okt. 2009:

Sydsvenska Dagbladet / "Sjukhusfusion med hög riskfaktor". Debattartikel. Läs mer.


Mars 2009:

Sydsvenska Dagbladet / "Kritiker tystas vid förändring"

Artikel om problemen då kritiker tystas vid förändringsförsök och om hur detta är särskilt allvarligt i offentlig sektor. Läs mer.


22 feb. 2008:

Sydsvenska Dagbladet / "Lyssna på personalen"

Debattartikel om sjukhussammanslagningen i Skåne. Läs mer.


BÖCKER


Bringselius, L. (kommande) Tillit till profession och medborgare  - offentlig sektor i en ny tid. Lund: Studentlitteratur.


Bringselius, L. (2018) "Tillit – en ledningsfilosofi för framtidens offentliga sektor". Helsingborg: Komlitt förlag.


Bringselius, L. (2018) (red.) Styra och leda med tillit: forskning och praktik. SOU 2018:38. Stockholm: regeringskansliet.


Bringselius, L. (2017) "Den statliga revisionen i Norden: forskning och praktik". Lund: Studentlitteratur.


Bringselius, L. (2013) Organisera oberoende granskning: Riksrevisionens första tio år. Lund: Studentlitteratur. Läs boken här.


Andersson, F., T. Bergström, L. Bringselius, m fl (red) (2012) Speglingar av en förvaltning i förändring: Reformeringen av Försäkringskassan. Stockholm. Stockholm: Santérus förlag.BOKKAPITEL (URVAL)


Bringselius, L. (2017) Reducing Agency Autonomy: A Story of Relations in a Major Reform. I: Hans Knutsson & Ola Mattisson (red), Modernising the state: The case of Sweden. Routledge.


Bringselius, L. (2015) In the absence of a Public Accounts Committee: The Swedish Experience. I: Zahirul Hoque (red.), Making Governments Accountable: The Role of Public Accounts Committees and National Audit Offices. London/New York: Routledge.


Bringselius, L. (2014) Vem ska bestämma? Utrymmet för effektivitetsrevisorernas professionella omdöme. I: Isberg, M. & I. Mattsson (red) Riksrevisionen tio år: granskning, ansvar, lärande. Stockholm: SNS Förlag.


Bringselius, L. (2012). Mergers of authorities in central Government: Role ambiguities and blame-avoidance. I: Andersson, H., F. Nilsson & V. Havila (red), Mergers and Acquisitions: The Critical Role of Stakeholders. Routledge. Läs...


KONTAKT


E-post

louise@bringselius.se


Twitter

@bringselius.se


LinkedIn

Louise Bringselius


AKTUELLT


Konferensen HR Nu för offentlig sektor.

Plats: Nalen, Stockholm.

20 mars 2019


Öppet forskningsseminarium

Plats: Malmö universitet

3 april 2019

Copyright @ All Rights Reserved