Text

Böcker, artiklar, krönikor & intervjuer
”Ämbetsmannen är en person med ett särskilt omdöme, en särskild integritet och en särskild förmåga att se helheten där många andra förlorar sig själva i detaljerna. En person vars karaktär inte främst beskrivs som femtio nyanser av grått, utan snarare som en ovanligt bred och rik palett av färger. En person som inte bara kan bläddra i lagboken, utan också förmår tolka lagar och översätta dem till en fungerande praktik i en värld full av målkonflikter – och en person som inte tvekar att slå larm vid missförhållanden.”

(Bringselius , Axess, 2017)Citatet ovan är hämtat från en artikel som publiceras i Axess år 2017. Där diskuterar jag den svenska förvaltningskulturen och förklarar hur det finns många skäl till dagens försiktighet, men också betydelsen av ämbetsmannaidealet för att den fungerar relativt bra.

7 juli 2019:

Dagens Nyheter / debattartikel  ”Så skapas en offentlig sektor som är bra för medborgarna” (om värdegrundsarbete)


7 juli 2019:

Barometern / ledarkrönika / "Gör Almedalsveckan till Sverigeveckan"


10 juni 2019:

Barometern / ledarkrönika / "Hur mår meritokratin?"


6 juni 2019:

Sveriges Radio P1 / intervju / "Människans mått: Förskolan, tilliten och kvaliteten"


31 maj 2019:

Sydsvenska Dagbladet / gästkrönika / "Prestige, grupptänkande och stress är en giftig mix"


30 maj 2019:

Sveriges Radio P1 / intervju / "Människans mått: NPM nu och i framtiden"


13 maj 2019:

Barometern / ledarkrönika / "Högt pris för dåligt ledarskap"


12 april 2019:

Barometern / ledarkrönika / "Tid för nationell kraftsamling kring vården"


11 mars 2019:

Barometern / ledarkrönika / "En stadsmiljö att älska"


10 februari 2019:

Barometern / ledarkrönika / "Bättre arbetsmiljö utan kontorslandskap"


17 januari 2019:

Barometern / ledarkrönika / "Värna visselblåsare för att förhindra fler skandaler"


12 december 2018:

Barometern / ledarkrönika / "Arbetet - samhällets heliga gral"


18 november 2018:

Barometern / ledarkrönika / "I det lokala finns grunden för det globala"


16 oktober 2018:

Barometern / ledarkrönika / "När mätandet tar över"


18 september 2018:

Barometern / ledarkrönika / "Gör som i Danmark för att minska regelkrånglet"


10 september 2018:

"En tid utan sammanhang" / artikel i Axess


25 augusti 2018:

"Tillit - bättre kvalitet med mindre styrning" / artikel som månadens forskare / Kommunal ekonomi


13 augusti 2018:

Barometern / ledarkrönika / "Ett samhälle där människor är ensamma tillsammans"


10 juli 2018:

Barometern / ledarkrönika / "Laget, jaget och ledarskapet"


Almedalen 1 juli (medverkan via på förhand inspelad intervju):

Koncentrerad vård ger bättre kvalitet -men hur? Panelsamtal.

Se webbsändning


14 juni 2018:

Dagens Nyheter / DN Debatt / "Tillit till medarbetare helt avgörande i dagens samhälle"


14 juni 2018:

Vetenskapsradion / "Mer tillit och mindre kontroll - bra för patienter och elever"


11 juni 2018:

Barometern / Ledarkrönika / "Från falska nyheter till inga nyheter alls"


1 juni 2018:

Dagens Nyheter / Intervju / "Organisationsforskare: Karolinskas nya modell är ett högriskprojekt"


Maj 2018:

Vårdfokus / Intervju / "Välfärden i flera länder allt mer topptung"


Maj 2018:

Barometern / Ledarkrönika / "Utan forskning blir reformerna sämre"


9 april 2018:

Barometern / Ledarkrönika / "Öppna upp den slutna psykiatrin"


12 mars 2018:

Barometern / Ledarkrönika / "Den enes frihet den andres ofrihet på nätet"


12 februari 2018:

Barometern / Ledarkrönika / "Kreativa talanger kan utvecklas bättre på landsbygden"


8 januari 2018:

Barometern / Ledarkrönika / "Var finns gentlemannaskapet?"


3 december 2017:

Dagens Nyheter / Intervju / "Toppstyrningen ska brytas nu ska personalen fa mer egenmakt"


17 december 2017:

Dagens Nyheter / DN Debatt / "Tillit till medarbetarna ökar både kvalitet och effektivitet"


12 december 2017:

Barometern / Ledarkrönika / "En offentlig sektor med känsla för det mänskliga"


13 november 2017:

Barometern / Ledarkrönika / "Medledarskap det nya svarta"


12 september 2017:

Axess / Opinion / "Rädsla för risker"

(Om ämbetsmannen och  förvaltningskulturen i svenska staten)


5 september 2017:

Barometern / Ledarkrönika / "Många argument för ett granskningsutskott"


14 augusti 2017:

Barometern / Ledarkrönika / "Nostalgin förför i en osäker tid"


6 augusti 2017:

Dagens Nyheter Debatt

Vänd pyramiderna och fokusera på frontlinjen.

Debattartikel

(Artikeln har egentligen en annan rubrik, men den är tyvärr missvisande.)


10 aug. 2017:

Dagens Nyheter Debatt

"Vi behöver ett nyanserat samtal om ledarskap"

Slutreplik på debatten ovan


31 juli 2017:

Barometern / ledarkrönika / "Farliga misstankar om politikerjäv"


31 juli 2017:

Sveriges Radio Godmorgon, Världen! / Intervju / "Ett förändrat Myndighetssverige"


14 juli 2017:

Barometern / ledarkrönika / "Människan har värde bortom prestationen"


29 juni 2017

Dagens Samhälle /debattartikel / "Tillit ska flytta besluten närmare brukarna"


12 juni 2017:

Barometern / ledarkrönika / "Det offentliga får aldrig leka spågrumma"


11 maj 2017:

Barometern / ledarkrönika / "Flyttlass minskar korruptionsrisken"


11 april 2017:

Barometern / ledarkrönika / "Det grälsjuka samtalet skadar demokratin"


15 april 2017:

Sveriges Radio Ekot, lördagsintervjun / Kommentar om Riksrevisionen


27 jan 2017:

Sveriges radio, Studio Ett (P1)

Samtal om korruption

Studiosamtal om korruption, med anledning av nya skandaler. Även Inga-Britt Ahlenius medverkade.

Lyssna på inslaget (ca 1h in i sändn.)


Augusti/september 2016:

Kommenterar direktsändning från Konstitutionsutskottets extrainsatta möte  den 5 augusti (Sveriges   Radio).

Kommentar även i Sveriges Radio Lunchekot den 1 september.


13 mars 2017:

Barometern / ledarkrönika / "Forskningen får aldrig bli sig själv nog".


17 feb. 2017:

Dagens Samhälle / Debatt / "Nytt steg i unik satsning på tillit i förvaltningen"


9 jan 2017:

Dagens Nyheter / DN Kultur / "Den fartblinda kulturen dömd att göra misstag"


13 juli 2016:

Dagens Nyheter / DN Debatt /

"Riksdagen måste axla sitt ansvar för Riksrevisionen"


19 juli 2016:

Dagens Nyheter / DN Debatt, slutreplik / "Oberoendet inte ett frikort"


30 mars 2016:

Dagens Nyheter / DN Debatt / "Låt den offentliga sektorn återinföra administratörer"


4 april 2016:

Dagens Samhälle nr 16/2016 / Debatt /

"Pendeln slår i balansakten mellan välfärdsstaten och rättsstaten"


Maj 2016:

Organisation & Samhälle nr 2016/01

"Härifrån till verkligheten – forskningen och berättandet" Läs mer.


20 juni 2015:

Dagens Nyheter / DN Debatt

"Sverige behöver en mer nyanserad debatt om NPM". Läs mer.


Dec. 2014:

Organisation & Samhälle nr 2014/02. / "New Public Management - ett enkelt penseldrag som förklarar det mesta?" (Populärvetenskaplig artikel.) Läs mer.


Sep. 2011:

DN Debatt / "“Krav på rörlighet i akademin riskerar att befästa en mansdominerad kultur”

Debattartikel tillsammans med Birgitta Jordansson. Läs mer.


2009:

Dagens Industri, om personalpolitik i svensk förvaltning. Debattartikel. Läs mer.


29 okt. 2009:

Sydsvenska Dagbladet / "Sjukhusfusion med hög riskfaktor". Debattartikel. Läs mer.


Mars 2009:

Sydsvenska Dagbladet / "Kritiker tystas vid förändring"

Artikel om problemen då kritiker tystas vid förändringsförsök och om hur detta är särskilt allvarligt i offentlig sektor. Läs mer.


22 feb. 2008:

Sydsvenska Dagbladet / "Lyssna på personalen"

Debattartikel om sjukhussammanslagningen i Skåne. Läs mer.


BÖCKER


Bringselius, L. (kommande) Tillit till profession och medborgare  - offentlig sektor i en ny tid. Lund: Studentlitteratur.


Bringselius, L. (2018) "Tillit – en ledningsfilosofi för framtidens offentliga sektor". Helsingborg: Komlitt förlag.


Bringselius, L. (2018) (red.) Styra och leda med tillit: forskning och praktik. SOU 2018:38. Stockholm: regeringskansliet.


Bringselius, L. (2017) "Den statliga revisionen i Norden: forskning och praktik". Lund: Studentlitteratur.


Bringselius, L. (2013) Organisera oberoende granskning: Riksrevisionens första tio år. Lund: Studentlitteratur. Läs boken här.


Andersson, F., T. Bergström, L. Bringselius, m fl (red) (2012) Speglingar av en förvaltning i förändring: Reformeringen av Försäkringskassan. Stockholm. Stockholm: Santérus förlag.BOKKAPITEL (URVAL)


Bringselius, L. (2017) Reducing Agency Autonomy: A Story of Relations in a Major Reform. I: Hans Knutsson & Ola Mattisson (red), Modernising the state: The case of Sweden. Routledge.


Bringselius, L. (2015) In the absence of a Public Accounts Committee: The Swedish Experience. I: Zahirul Hoque (red.), Making Governments Accountable: The Role of Public Accounts Committees and National Audit Offices. London/New York: Routledge.


Bringselius, L. (2014) Vem ska bestämma? Utrymmet för effektivitetsrevisorernas professionella omdöme. I: Isberg, M. & I. Mattsson (red) Riksrevisionen tio år: granskning, ansvar, lärande. Stockholm: SNS Förlag.


Bringselius, L. (2012). Mergers of authorities in central Government: Role ambiguities and blame-avoidance. I: Andersson, H., F. Nilsson & V. Havila (red), Mergers and Acquisitions: The Critical Role of Stakeholders. Routledge. Läs...Kontakt


E-post: louise@bringselius.se


Twitter: @bringselius.se


Copyright @ All Rights Reserved