Tal

Förfrågan


För mer information, kontakta mig på

louise@bringselius.se

Föreläsningar och workshopsHåller många inspirationsföreläsningar, men också workshops och mer traditionella forskningsföreläsningar. En bra modell brukar vara en timmes föreläsning samt en timme diskussion, först i grupp och därefter gemensamt. Några vanliga teman:

 

  • Tillitsbaserad styrning och ledning - en introduktion
  • Organisationskultur och ledarskap
  • Att lyckas med organisationsförändring
  • Ämbetsmannen och etiken i offentlig sektor
  • Granskning, utvärdering och tillsyn
  • Framtiden - den mänskliga välfärdsstaten och kunskapssamhället


Ger bland annat regelbundna föreläsningar på chefsutbildningar vid bl a Karolinska institutet och Handelshögskolan i Stockholm (executiveutbildningar vid SSEE). Bland de myndigheter där jag har föreläst märks bl a Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV), Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Ekonomistyrningsverket (ESV), Migrationsverket, Bolagsverket, Finansdepartementet, Socialdepartementet, Miljö- och energidepartementet, Stockholms stad och Stockholms läns landsting (SLL).


Jag kan också bokas genom Flowtalk.

KONTAKT


E-post

louise@bringselius.se


Twitter

@bringselius.se


LinkedIn

Louise Bringselius


AKTUELLT


Konferensen HR Nu för offentlig sektor.

Plats: Nalen, Stockholm.

20 mars 2019


Öppet forskningsseminarium

Plats: Malmö universitet

3 april 2019

Copyright @ All Rights Reserved