Tal

Förfrågan

 

För mer information, kontakta mig på

louise@bringselius.se

Föreläsningar och workshops

 

 

 

"Louise får taket att lyfta i rummet. Med sin starka pondus och närvaro och sin djupa kunskap får hon alla att stanna upp och lyssna. Hon talar så att människor förstår, knyter an till deras verklighet och pekar ut nya sätt att tänka och arbeta. Våra möten med Louise har gjort all skillnad i vårt förändringsarbete." (Citat av förvaltningschef, 2018)

 

 

Jag håller många inspirationsföreläsningar, men också workshops och mer traditionella forskningsföreläsningar. En bra modell brukar vara en timmes föreläsning samt en timme diskussion, först i grupp och därefter gemensamt. Några vanliga teman:

  • Tillitsbaserad styrning och ledning - en introduktion
  • Organisationskultur och ledarskap
  • Att lyckas med organisationsförändring
  • Ämbetsmannen och etiken i offentlig sektor
  • Granskning, utvärdering och tillsyn
  • Framtiden - den mänskliga välfärdsstaten och kunskapssamhället

 

Håller regelbundna föreläsningar på chefsutbildningar vid bl a Karolinska institutet och Handelshögskolan i Stockholm (executiveutbildningar vid SSEE). Bland de myndigheter där jag har föreläst märks bl a Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV), Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Ekonomistyrningsverket (ESV), Migrationsverket, Bolagsverket, Finansdepartementet, Socialdepartementet, Miljö- och energidepartementet, Stockholms stad och Stockholms läns landsting (SLL).

KONTAKT

 

E-post

louise@bringselius.se

 

Twitter

@bringselius.se

 

LinkedIn

Louise Bringselius

 

AKTUELLT

 

Konferensen HR Nu för offentlig sektor.

Plats: Nalen, Stockholm.

20 mars 2019

 

Öppet forskningsseminarium

Plats: Malmö universitet

3 april 2019

Copyright @ All Rights Reserved