Tal

Föreläsningar och workshopsHåller många inspirationsföreläsningar, men också workshops och mer traditionella forskningsföreläsningar. En bra modell brukar vara en timmes föreläsning samt en timme diskussion, först i grupp och därefter gemensamt. Några vanliga teman:

 

  • Tillitsbaserad styrning och ledning
  • Organisationskultur och ledarskap
  • Organisationsförändring
  • Ämbetsmannen och den offentliga etiken
  • Granskning, utvärdering och tillsyn
  • Framtiden - den mänskliga välfärdsstaten och kunskapssamhället


Ger bland annat regelbundna föreläsningar på chefsutbildningar vid bl a Karolinska institutet och Handelshögskolan i Stockholm (executiveutbildningar vid SSEE).

KONTAKT


E-post

louise@bringselius.se


Twitter

@bringselius.se


LinkedIn

Louise Bringselius


AKTUELLT


Konferensen HR Nu för offentlig sektor.

Plats: Nalen, Stockholm.

20 mars 2019


Öppet forskningsseminarium

Plats: Malmö universitet

3 april 2019

Copyright @ All Rights Reserved