JOD 2014

 

Louise Bringselius

Forskare, föreläsare, författare och rådgivare

Inriktning: organisation, tillit, kultur, styrning och ledarskap

Journal of Organization Development (2014):

 

Forskningsartikel om "personalmotstånd" vid organisationsförändring

 

 

I en artikel i den amerikanska forskningstidskriften Journal of Organization Development år 2014, föreslår jag ett analytiskt ramverk för att skilja mellan olika tolkningar av medarbetares invändningar vid organisationsförändring. Ramverket omfattar fyra olika arketyper: Motstånd/trauma (en övergående reaktion), motstånd/personlighet, åsikter samt whistle-blowing. I artikeln förklaras hur olika tolkningar legitimerar olika ledningsstrategier, med hänsyn till medarbetarnas kritik. Ramverket erbjuder en bro mellan olika teoretiska inriktningar, men den kan också praktiskt hjälpa medarbetare och chefer att förstå hur man arbeta med dialog vid förändringsförsök. Förenklat ser modellen (ramverket) ut enligt nedan.

 

Bringselius

Abstract

Research on organizational change often focuses on the nature and causes of employee objections to change, typically referred to as resistance. This paper explores managerial assumptions in this regard, suggesting a conceptual framework whereby employee objections are understood as whistle-blowing, opinion, resistance/trauma or resistance/disposition. Furthermore, it shows how each position provides legitimacy to a specific management strategy. The framework provides a tool to understand managerial attitudes and strategies, as well as how these attitudes may be understood as rhetoric or selfrationalizations.

 

Ladda ned artikeln som oformaterad text här.

(För publicerat format måste man beställa journalen.)

 

Referens:

Bringselius, L. (2014) Employee Objections to Organizational

Change: A Framework for Addressing Management Responses. Organization Development Journal, Vol. 32, Issue no. 1, pp. 41-54.