Pressbilder

 

Louise Bringselius

Fil dr och docent, forskare, föreläsare och rådgivare

inom organisation, ledning och styrning, särskilt i offentlig sektor

Pressbilder