Presentationer

 

Louise Bringselius

Forskare, föreläsare, författare och rådgivare

Inriktning: organisation, tillit, kultur, styrning och ledarskap

Presentationer och moderatoruppdrag

Vanliga teman för mina presentationer. Ofta håller jag dem som inspirationsföreläsningar, men det finns också möjlighet till mer traditionella forskningsföreläsningar.

 

  1. Tillitsbaserad styrning och ledning - en introduktion
  2. Organisationskultur och ledarskap
  3. De mänskliga aspekterna av organisationsförändring
  4. Ämbetsmannen, etiken och styrningen av offentlig sektor
  5. Granskning, utvärdering och tillsyn
  6. Framtiden - den mänskliga välfärdsstaten och kunskapssamhället

 

Håller regelbundna föreläsningar vid bl a Karolinska institutet och Handelshögskolan i Stockholm (executiveutbildningar vid SSEE).

 

Bland de myndigheter där jag har föreläst märks bl a Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV), Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Ekonomistyrningsverket (ESV), Migrationsverket, Bolagsverket, Finansdepartementet, Socialdepartementet, Miljö- och energidepartementet, Stockholms stad, Stockholms läns landsting (SLL), Region Skåne, m fl.

Moderator och talare vid riksdagsseminarium om Riksrevisionen i Norden (15 mars 2017)