Övrigt

Övrigt



Ingår i flera expertgrupper och vetenskapliga råd samt bistår ibland med analyser och rådgivning på uppdrag. Expertgrupper:


2019< 

Ledamot i regeringens insynsråd på Skolinspektionen


2019<

Ledamot i vetenskapligt råd vid Centrum för praktisk kunskap, Södertörns högskola


2019<

Ledamot i vetenskaplig referensgrupp vid Expertgruppen för biståndsanalys, regeringskansliet


2018<

Ledamot i expertgrupp vid ESO, finansdepartementet, kopplat till utredning om Polismyndigheten


2015-2018

Ledamot i expertgrupp vid Statskontoret, kopplat till utredning om polisreformen


KONTAKT


E-post

louise@bringselius.se


Twitter

@bringselius.se


LinkedIn

Louise Bringselius


AKTUELLT


Konferensen HR Nu för offentlig sektor.

Plats: Nalen, Stockholm.

20 mars 2019


Öppet forskningsseminarium

Plats: Malmö universitet

3 april 2019

Copyright @ All Rights Reserved