Forskning

 

Louise Bringselius

Forskare, föreläsare, författare och rådgivare

Inriktning: organisation, tillit, kultur, styrning och ledarskap

Forskning & publikationer

Granskning och utvärdering

 

Jag är Sveriges ledande forskare inom statlig revision och har följt Riksrevisionen sedan 2002. Har följt Riksrevisionen sedan bildandet år 2003 fram till år 2016. Våren 2016 arrangerade jag en konferens om den statliga revisionen i Norden och den arrangerades på nytt i mars 2017 i Sveriges riksdag. Jag är redaktör för boken "Den statliga revisionen i Norden: Forskning, praktik och politik" (2017). Har också gett ut en bok om Riksrevisionens första tio år, med mera.

Statlig styrning och autonomi

 

Hur autonoma är egentligen Sveriges fristående myndigheter? Hur mycket kan regeringen styra och på vilket sätt styr man dem? Detta är ett par av de frågor jag har närmat mig i min forskning. Modellen med fristående myndigheter har blivit allt vanligare i länderna i Europa och därmed har också forskarnas intresse för det ökat. Jag har flera publikationer på gång kring detta.

Värderingar och diskurser i samhälle och förvaltning

 

 

Vad händer med styrningen av offentlig sektor, 30 år efter att begreppet New Public Management (NPM) lanserades? I den här boken lyfter jag fram ett antal andra trender i svensk och internationell förvaltning och diskuterar vad de innebär för det offentliga uppdraget. Jag skriver bl a om en nybyråkratisk trend, där rättssäkerhet, transparens och evidens är centrala värden. Utgivning 2018.

Tid, organisationsförändring och organisationskultur

 

Min doktorsavhandling handlade om fusioner (sammanslagningar) och organisationsförändring, med särskilt fokus på frågor om karriär, kultur och kommunikation. Jag har fortsatt intressera mig för dessa teman och skriver just nu om tid i arbetslivet.

Sjukvården och särskilt förutsättningar för klinisk medicinsk forskning

 

Jag har genomfört vissa studier om hälso- och sjukvården och då framför allt om läkarprofessionens situation vid universitetssjukhusen. Inom ramen för denna forskning har jag också en doktorand som undersöker sociokulturella och strukturella förutsättningar vid universitetssjukhusen när det gäller klinisk medicinsk forskning, dvs en forskarkarriär.

 

Tillitsbaserad styrning, tjänstemannaroll, offentligt ledarskap och förvaltningskultur

 

Jag har tidigare skrivit om bland annat handläggarrollen vid Försäkringskassan och hur den har påverkats av standardisering och tidmätning. Jag fortsätter nu detta arbete inom ramen för mitt uppdrag som forskningsledare i Tillitsdelegationen. Här leder jag utvecklingen av ramverk och teori kring tillitsbaserad styrning och offentligt ledarskap.