Föreläsningar & paneler

Louise Bringselius

 

Forskningsledare, föreläsare och rådgivare med fokus på tillit och förändring inom offentlig organisation och ledning

Twitter: @bringselius

Pressbilder

Föreläsningar & paneler (urval)

 

NÅGRA KOMMANDE FÖRELÄSNINGAR

 

 • 9 april 2018: Tillitsdelegationen, kick-off för nya projekt i staten
 • 11 april 2018: Tillitsdelegationen, konferens som avslutning för genomförda studier/försök och antologi
 • 23 april 2018: Tillitsdelegatonen storkonferens (öppen)
 • 24 maj 2018: Skolchefsföreningens årliga konferens i Stockholm

 

VÅREN 2018 (urval)

 • Styra och leda framtidens välfärd 2018 (konferens i Göteborg)
 • Region Skåne (diverse)
 • Malmö stad
 • Karolinska institutet
 • Stockholms stad
 • OSMP (Handelshögskolans executive-utbildning)

 

DECEMBER 2017

 • Malmö stad
 • Region Skåne (bl a koncernledning)

 

NOVEMBER 2017

 • Karolinska sjukhuset
 • Kommunförbundet Skåne
 • TLV (Tandvårds-och läkemedelsförmånsverket)
 • Pensionsmyndigheten

 

OKTOBER 2017

 • Styrningsdag vid Socialdepartementet 2/10
 • Styrningsdag (Forum) vid Miljö- och energidepartementet 18/10
 • Migrationsverket 25/10

 

JUNI-SEPTEMBER 2017

 • Skånes universitetssjukhus
 • Almedalen, Panel med Jusek om "jobblycka" 5/7. Läs mer och se seminariet
 • Moderator vid seminarium på Rosenbad då Tillitsdelegationens delbetänkande om ersättningsmodeller släpptes 15/6. Se webbsändning
 • Internationell forskarworkshop (8/6)

 

APRIL 2017

 

 • Forum Tillit, Tillitsdelegationen. Tema tillit och ledarskap 27/4. Se seminariet.
 • Föreläsning vid finska Riksrevisionen (Helsingfors) om de globala utmaningarna i revisionen, 24/4

 

(Forts.)

 

 

MARS 2017

 

Konferens om förnyelse av offentlig sektor, Köpenhamn, Christiansborg. Arrangörer: FOA, Djoef, Dansk Sygeplejeråd, Politiförbundet, Kommunaldirektörföreningen, 31/3. Läs artikel från konferensen

 

Förvaltningspolitiska trender & utvärdering för utveckling, OSMP (Den offentliga sektorns managementprogram), SSEEE (Handelshögskolans managementprogram), 16-17 mars.

 

Öppet seminarium om den statliga revisionen i Norden, Sveriges riksdag. Moderator och anförande, 15/3. Se webbsändning här och bilder här.

 

14 feb. 2017

Värderingar och trender i samhälle och förvaltning

Regeringskansliet, internutbildning för handläggare

 

9 nov. 2016

Lund Public Management Seminar

Moderator och presentation av papper. Mötesplats för förvaltningsforskare från många olika ämnen och lärosäten.

Läs mer.

 

8 nov. 2016 Världen efter NPM: postmaterialism och nyhumanistism

Samfundet S:t Erik, Stockholm

Stadsbyggnadsseminarium.

 

20 okt. 2016 Tvärvetenskaplig forskning

Anförande och paneldebatt på FEKIS-konferensen i Uppsala.

 

20 okt 2016 Svensk förvaltningskultur

Arrangerade session på FEKIS-konferensen i Uppsala.

 

19 okt. 2016 Förvaltningspolitiska trender och nya värderingar

Sveriges Lantbruksuniversitet, Umeå

 

10 okt. 2016 Förvaltningskultur - nya trender och värdering

SKL, Stockholm

 

10 maj 2016 Försäkringskassan

Presentation på temat "Förvaltningspolitiska trender från medborgare till politik". Därefter panelsamtal med Ingvar Mattsson och GD Ann-Marie Begler.

 

8 feb. 2016 Statskontoret

"Styrning bortom NPM"

Internt seminarium på Statskontoret.

 

24 nov. 2015 Arbetsgivarverket

Presentation och paneldebatt kring NPM och framtidens styrning i staten.

 

5 nov 2015 Kvalitetsmässan Göteborg

Presentation och panelsamtal kring framtidens styrning i kommuner och landsting.

 

23 okt 2015 Företagsekonomiska ämneskonferensen

Panelsamtal om granskning och demokrati.

Örebro universitet.

Läs mer.

 

26 mars 2015 Score/Organisation & Samhälle (Stockholm)

Presentation och panelsamtal om NPM och styrning. Handelshögskolan i Shlm. Samarrangemang mellan Score och tidskriften Organisation & Samhälle.

Läs mer...

 

17 mars 2015 SNS Stockholm

Presentation och paneldebatt på temat NPM. Läs mer...

Kommentar av Hanne Kjöller här

 

MODERATOR

 

 

4 JULI 2017

Moderator vid seminarium i Almedalen.

Rubrik: Morot och piska - så styr staten mot effektiva och hållbara offentliga affärer genom stöd och tillsyn.

Arrangör: Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten

Tid och plats: 13.00-13.45, Bio borgen, Hästgatan 24, Visby.

Läs mer

 

15 JUNI 2017

Moderator vid seminarium på Rosenbad i samband med att Tillitsdelegationen överlämnade sitt delbetänkande till regeringen. Tema ersättningsmodeller.

Se seminariet på webb-tv

 

1 JUNI 2017

Moderator vid Tillitsdelegationens forskardag. Läs mer

 

7 JUNI 2017

Moderator vid konferens med SKL och Tillitsdelegationen.

Tema: Kommunal styrning baserad på tillit. Se webbsändning här.

 

15 mars 2017

Öppet seminarium om den statliga revisionen i Norden,

Sveriges riksdag

Moderator och anförande.

Se webbsändning här.

Se bilder här.

 

9 nov. 2016

Lund Public Management Seminar

Moderator och presentation av papper. Mötesplats för förvaltningsforskare från många olika ämnen och lärosäten.

Läs mer.

 

20 okt 2016 Svensk förvaltningskultur

Arrangerade och modererade seminarium på detta tema på FEKIS-konferensen i Uppsala.

 

6 april 2016 Nordic State Audit Seminar

Var ordförande och moderator för denna konferens, som arrangerades för första gången vid Lunds universitet.

Läs mer.

 

5 nov 2015 Kvalitetsmässan Göteborg

Moderator vid session om konkurrens i välfärden. I panelen ingick prof Nils Brunsson, prof Stefan Jonsson, primärvårdsdirektör VGR Marie-Louise Gefvert samt fd stadsdirektör (Nacka) Lennart Jonasson. Vi diskuterade innebörden av konkurrens och konsekvenser av konkurrensutsättning.

Moderator och talare vid riksdagsseminarium om Riksrevisionen i Norden (15 mars 2017)

Moderator och talare vid riksdagsseminarium, arrangerat av Finansutskottet den 15 mars 2017. Temat: den statliga revisionen i Norden. Se konferensen här... Detta var andra upplagan av den konferens som jag tog initiativ till år 2016 och då arrangerade i Lund. År 2019 arrangeras den i Norge. Se www.nordicstateaudit.org.

Copyright © All Rights Reserved louise@bringselius.se